19.00.00 Passieve veredeling

11 Douanebescheiden bij aangiften tot plaatsing onder de regeling en bij aangiften tot aanzuivering van de regeling

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen over douanebescheiden die bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling en bij aanzuivering van deze regeling worden gebruikt. De bescheiden zijn genoemd in paragraaf 11.1.

De procedures voor plaatsing en aanzuivering zijn beschreven in de volgende onderdelen van dit Handboek:

Let op

Bij het plaatsen onder de regeling passieve veredeling en de aanzuivering van de regeling passieve veredeling kunnen ter zake van de tijdelijk uit te voeren goederen en/of van veredelingsprodukten verboden of beperking moeten worden toegepast. Hierdoor worden begrepen maatregelen voor de bescherming van de openbare zedelijkheid, orde en veiligheid, de gezondheid van mensen, dieren en planten, het artistiek, historisch en archeologisch bezit en het industrieel en commercieel eigendom.
In voorkomend geval mogen de tijdelijk uit te voeren en/of de veredelingsproducten niet worden vrijgegeven en worden de noodzakelijke maatregelen genomen. Zie hiervoor boekwerk Wetgeving Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu en boekwerk Wetgeving Douane (onderdeel Landbouw).
(artikelen 58, 73 en 75 CDW en artikel 248, lid 3 TVo. CDW)

Let op

De regeling passieve veredeling kan niet worden toegepast als de tijdelijk uitgevoerde goederen zonder dat de veredelinghandeling heeft plaastgevonden weer in het douanegebied van de Gemeenschap worden ingevoerd. In dat geval moet gebruik worden gemaakt van de regeling terugkerende goederen ingevolge artikel 185 en volgende CDW. Zie daarvoor dit Handboek, onderdeel Terugkerende goederen, nummer 25.00.00.

Naar boven

11.1 Algemeen

In deze paragraaf vindt u de volgende onderwerpen:

 • Plaatsing:

  • IDR inlichtingenfiche (paragraaf 11.1.1);

  • inlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer (paragraaf 11.1.2).

 • Aanzuivering:

  • IDR inlichtingenfiche (paragraaf 11.1.3);

  • inlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer (paragraaf 11.1.4)

Plaatsing

Naar boven

11.1.1 IDR inlichtingenfiche

Bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling kan door de aangever het IDR inlichtingenfiche) worden overgelegd. Dit kan in behandeling worden genomen, voor zover niet aan de identiteit wordt getwijfeld.

Dit fiche is door de volgende bij de Internationale Douaneraad (WDO) aangesloten landen aanvaard:

Algerije

Griekenland

Oostenrijk

België

Hongarije

Polen

Bulgarije

Ierland

Sri Lanka

Canada

Israël

Verenigd Koninkrijk van

Cyprus

Italië

Groot-Brittannië

Denemarken

Luxemburg

Verenigde Staten van

Bondsrepubliek Duits-

Malta

Amerika

land

Marokko

Zwitserland

Finland

Nederland

Frankrijk

Nieuw-Zeeland

Het inlichtingenfiche formulier In-, Uit- en Doorvoer nummer 66, is gesteld in het Nederlands en Duits. Het inlichtingenfiche formulier In-, Uit- en Doorvoer nummer 82, is gesteld in het Nederlands en Engels. Het fiche wordt ingevuld in het Nederlands maar mag ook worden ingevuld in een andere taal dan het Nederlands, mits het in Nederland gebruikelijke letterschrift is gebruikt. Als een fiche is ingevuld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, moet er een gewaarmerkte vertaling van worden overgelegd in een van deze talen.

Het fiche bestaat uit drie delen, deel I, II en III:

Deel

Te gebruiken voor

   

I

Uitvoer uit het land van vertrek

II

Invoer in het land van veredeling

III

Uitvoer uit het land van veredeling

Deze drie delen samen dienen voor de wederinvoer in het land van vertrek. De aangever vult de vakken A, B, C en G in; de ambtenaren behandelen de overige vakken (D, E en F).

Naar boven

11.1.2 Inlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer

In geval een grensoverschrijdende vergunning wordt gehanteerd en uitwisselingsverkeer met of zonder voorafgaande invoer en driehoeksverkeer is toegestaan kan een inlichtingenblad INF 2 worden gebruikt.

Het model, de functie, het aantal exemplaren, de routing daarvan en de wijze waarop het inlichtingenblad INF 2 moet worden ingevuld is opgenomen in bijlage 71 TVo. CDW.
(artikel 523, letter d, TVo. CDW)

Aanzuivering
Naar boven

11.1.3 IDR inlichtingenfiche

Bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling kan een IDR inlichtingenfiche in behandeling zijn genomen. Bij de wederinvoer van de goederen kan dat inlichtingenfiche verder in behandeling worden genomen als, aan de hand van de delen I tot en met III van het fiche niet wordt getwijfeld aan de identiteit.

Dit fiche is door de volgende bij de Internationale Douaneraad (WDO) aangesloten landen aanvaard:

Algerije

Griekenland

Oostenrijk

België

Hongarije

Polen

Bulgarije

Ierland

Sri Lanka

Canada

Israël

Verenigd Koninkrijk van

Cyprus

Italië

Groot-Brittannië

Denemarken

Luxemburg

Verenigde Staten van

Bondsrepubliek Duits-

Malta

Amerika

land

Marokko

Zwitserland

Finland

Nederland

Frankrijk

Nieuw-Zeeland

Het inlichtingenfiche formulier In-, Uit- en Doorvoer nummer 66, is gesteld in het Nederlands en Duits. Het inlichtingenfiche formulier In-, Uit- en Doorvoer nummer 82, is gesteld in het Nederlands en Engels. Het fiche wordt ingevuld in het Nederlands maar mag ook worden ingevuld in een andere taal dan het Nederlands, mits het in Nederland gebruikelijke letterschrift is gebruikt. Als een fiche is ingevuld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, moet er een gewaarmerkte vertaling van worden overgelegd in een van deze talen.

Het fiche bestaat uit drie delen, deel I, II en III:

Deel

Te gebruiken voor

   

I

Uitvoer uit het land van vertrek

II

Invoer in het land van veredeling

III

Uitvoer uit het land van veredeling

Deze drie delen samen dienen voor de wederinvoer in het land van vertrek. De aangever vult de vakken A, B, C en G in; de ambtenaren behandelen de overige vakken (D, E en F).

Naar boven

11.1.4 Iinlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer

In geval een grensoverschrijdende vergunning wordt gehanteerd en uitwisselingsverkeer is toegestaan met of zonder voorafgaande invoer en driehoeksverkeer kan een inlichtingenblad INF 2 worden gebruikt.

Het model, de functie, het aantal exemplaren, de routing daarvan en de wijze waarop het inlichtingenblad INF 2 moet worden ingevuld is opgenomen in bijlage 71 TVo. CDW.
(artikel 523, letter d, TVo. CDW)

Naar boven

11.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

In deze paragraaf vindt u de volgende onderwerpen:

 • Plaatsing:

  • behandeling IDR inlichtingenfiche (paragraaf 11.2.1);

  • behandeling inlichtingenblad INF 2 (paragraaf 11.2.2).

 • Aanzuivering:

  • behandeling IDR inlichtingenfiche (paragraaf 11.2.3);

  • behandeling inlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer (paragraaf 11.2.4).

Plaatsing

Naar boven

11.2.1 Behandeling IDR inlichtingenfiche

Als u werkzaam bent op het kantoor van plaatsing en bij u wordt een aangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling en een IDR inlichtingenfiche, overgelegd dan doet u met betrekking tot het fiche het volgende:

 1. Teken bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling na controle deel I van het inlichtingenfiche af.

 2. Waarmerk het fiche door het plaatsen van:
  • uw handtekening;

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van het metalen dienststempel.

 3. Geef het fiche aan de aangever/vergunninghouder terug voor de wederinvoer van de veredelingsproducten.

 4. Vermeld op de aangifte voor tijdelijke uitvoer: "Inlichtingenfiche behandeld".

N.B.: Wijs de aangever/vergunninghouder erop dat de aftekening van het fiche niet betekent, dat de douane in het land van veredeling het fiche ook in behandeling zal nemen. Hiervoor moet de aangever/vergunninghouder contact opnemen met de douane van dat land.

Naar boven

11.2.2 Behandeling Inlichtingenblad INF 2

Afgifte inlichtingenblad INF 2

Op verzoek van de aangever/vergunninghouder kan met het oog op het plaatsen onder de regeling passieve veredeling in het kader van uitwisselingsverkeer met of zonder voorafgaande invoer en driehoeksverkeer een inlichtingenblad INF 2 worden afgegeven.

Behandeling inlichtingenblad INF 2

Als de aangever/vergunninghouder bij u de volgende bescheiden overlegt:

 • een aangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling in het kader van uitwisselingsverkeer met of zonder voorafgaande invoer en driehoeksverkeer;

 • een origineel en een kopie van het inlichtingenblad INF 2.

doet u het volgende:

 1. Vermeld als u de aangifte tot plaatsing onder de regeling en het inlichtingenblad INF 2 aanvaardt:
  • de laatste dag voor de invoer.

 2. Vul in vak 16 de volgende gegevens in:
  • identiteitsmaatregelen;

  • onder "eventuele opmerkingen" de noodzakelijk geachte gegevens met het oog op de wederinvoer.

 3. Waarmerk vak 16 van alle exemplaren door het plaatsen van:
  • uw handtekening;

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van het metalen dienststempel.

 4. Geef het origineel aan de aangever/vergunninghouder terug.

 5. Bewaar de kopie.

 6. Vermeld op de aangifte ten uitvoer in het vak voor aftekening voor verificatie: "INF 2, nr...... afgegeven d.d. ...... te ......"

 7. Indien het kantoor van aanzuivering waar de aangifte tot wederinvoer zal worden ingediend, van aanvullende informatie moet worden voorzien vermeld deze dan in vak 16.

 8. Voeg daarbij de volgende zaken:
  • monsters;

  • tekeningen, technische beschrijvingen;

  • analyserapporten;

  • andere bescheiden.

  (Zie inlichtingenblad INF 2, punt 2.2.7, letter d, (bijlage 71 TVo. CDW)).

Bent u ambtenaar op het kantoor van uitgang waar de goederen het douanegebied van de Gemeenschap tijdelijk zullen verlaten, dan verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Vul vak 17 in.

 2. Voorzie het origineel in vak 17 van:
  • uw handtekening;

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van het metalen dienststempel.

 3. Geef het origineel aan de aangever/belanghebbende terug.

Aanzuivering
Naar boven

11.2.3 Behandeling IDR inlichtingenfiche

Als bij u een IDR inlichtingenfiche wordt overgelegd, dat bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling is afgegeven, doet u het volgende:

 1. Teken bij aanzuivering van de regeling passieve veredeling aan de hand van de delen I tot en met III van het inlichtingenfiche, het fiche af voor zover de identiteit is gehandhaafd.

 2. Plaats uw handtekening en een afdruk van uw naamstempel.

 3. Plaats een afdruk van het metalen dienststempel.

 4. Houd het inlichtingenfiche achter en hecht het aan de aangifte tot wederinvoer.

Naar boven

11.2.4 Behandeling inlichtingenblad INF 2 bij voorafgaande invoer

Als bij u een inlichtingenblad INF 2 wordt overgelegd dat bij plaatsing onder de regeling passieve veredeling is afgegeven doet u het volgende:

 1. waarmerk het inlichtingenblad INF 2 in vak 20 door voor zover de identiteit is gehandhaafd:
  • het plaatsen van uw handtekening;

  • het zetten van een afdruk van uw naamstempel;

  • het plaatsen van een afdruk van het metalen dienststempel.

 2. Houd het origineel van het inlichtingenblad achter en hecht het aan de aangifte tot wederinvoer. Zie inlichtingenblad INF 2, punt 2.2.7, letter d, ( bijlage 71 TVo. CDW).
Naar boven

11.3 Nadere bepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen nadere bepalingen opgenomen.

Naar boven

11.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zin geen uitzonderingen opgenomen.

Naar boven

11.5 Strafbepalingen

Zie voor de strafbare feiten 2.5.

Naar boven