Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

18.00.00 Tijdelijke invoer

23 Goederen voor proeven, experimenten of demonstraties

Volledige vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor goederen voor proeven, experimenten of demonstraties.
(artikel 573 TVo.CDW)

Naar boven

23.1 Algemeen

Onder deze vrijstelling vallen de volgende goederen:

 • die worden aangewend voor het verkrijgen van typegoedkeuring;

 • die worden getest voor het doen van publicaties in vakbladen, of

 • die worden gebezigd voor het registreren van octrooien of patenten.

Voorbeelden van deze goederen zijn:

 • Computerchips (integrated circuits)

 • Autobanden

 • Auto’s voor botsproeven

 • De goederen benodigd voor de testen, zoals meetapparatuur, apparatuur voor kalibreren

 • Etc.

 • Goederen ongeacht de aard, die op grond van een koopovereenkomst worden ingevoerd onder de voorwaarde dat de goederen eerst zullen worden verkocht, na het uitvoeren van proeven voorzover de resultaten door de koper en/of een derde als bevredigend worden aangemerkt.
  (artikel 573, letter b, TVo. CDW)

Naar boven

23.2 Winstoogmerk

De proeven en experimenten mogen zowel met als zonder winstoogmerk worden uitgevoerd. Hiermee bereikt dat de wetgever dat ook commerciële instituten proeven en experimenten kunnen uitvoeren met goederen geplaatst onder de douaneregeling tijdelijke invoer. Hier speelt de productveiligheid een grote rol, hoe meer mogelijkheden tot testen en veiligheid voor de EU- bevolking, hoe beter.
(artikel 573, letter a en c TVo.CDW)

Naar boven

23.3 Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting

Volledige vrijstelling van rechten bij invoer kan ook worden verleend voor reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting als deze worden gebruikt voor herstellen en onderhouden (waaronder revisie, afstellen en bewaren in goede staat of behouden in de vereiste technische staat) van de onder de douaneregeling tijdelijke invoer geplaatste goederen voor proeven, experimenten of demonstraties.

Ook hier kunnen deze goederen weer gescheiden van de invoergoederen onder de douaneregeling worden geplaatst. Voor de toepassing van deze vrijstelling is een vergunning vereist.
(artikel 577 TVo. CDW)

Naar boven

23.4 Bijzondere aanzuiveringstermijnen

Ingeval van goederen die op grond van een koopovereenkomst worden ingevoerd onder de voorwaarde dat de goederen eerst zullen worden verkocht na het uitvoeren van proeven voorzover de resultaten door de koper en/of een derde als bevredigend worden aangemerkt, moet de douaneregeling tijdelijke invoer worden aangezuiverd binnen een termijn van maximaal zes maanden.
(artikel 573, tweede alinea, TVo. CDW)

Naar boven