Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Jongeren: Krijg je geld terug?

Voor welk jaar wil je kijken of je geld terugkrijgt?

Hoe kun je geld terugvragen?

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Dit rekenprogramma houdt geen rekening met de reisaftrek. Meer informatie over reisaftrek staat op onze website bij 'Jongeren'.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Over deze inkomsten heb je nog geen belasting betaald. Daarom krijg je minder geld terug. Misschien moet je zelfs belasting betalen.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Vul de volgende vragen in en je weet hoeveel geld je kunt terugkrijgen.

Bereken hoeveel geld je kunt terugkrijgen

Vragen wij iets dat niet op je jaaropgaaf staat? Vul dan 0 in. Als je bijvoorbeeld geen uitkering hebt gekregen, vul je 0 in. Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag. € 

Klik hier voor help over deze vraag. € 

Klik hier voor help over deze vraag. € 

Klik hier voor help over deze vraag. € 

Klik hier voor help over deze vraag. € 

De Bereken-knop wordt automatisch actief als je alle vragen hebt ingevuld.

Resultaat

Je kunt dit rekenprogramma niet gebruiken.  om te kijken of je geld terugkrijgt.

Je kunt dit rekenprogramma niet gebruiken.  om te kijken of je geld terugkrijgt.

Je had geen inkomsten, dus er is geen belasting ingehouden. Je krijgt geen geld terug.

Je hebt niet genoeg belasting betaald om geld terug te krijgen.

Je kunt dit rekenprogramma niet gebruiken.  om te kijken of je geld terugkrijgt.

Als je ouder was dan 25 jaar, kun je dit rekenprogramma niet gebruiken. Gebruik het aangifteprogramma.

Kreeg je geen Wajong-uitkering, maar had je er wel recht op? Vul hier ook dan 'Ja' in.

Was de enkele-reisafstand tussen je huis en je werk meer dan 10 kilometer? En kreeg je geen of weinig reiskostenvergoeding? Dan kun je reisaftrek krijgen en krijg je meestal meer geld terug.

Je kunt op je jaaropgaaf zien hoeveel belasting je hebt betaald. Dit staat meestal onder 'Loonheffing'.

Heb je meer dan 1 jaaropgaaf gekregen? Tel dan alle bedragen op die onder Loonheffing staan.

Je woont samen als je allebei langer dan 6 maanden bij de gemeente op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Woonde je samen met je ouders? Vul dan 'Nee' in.

Je bent fiscaal partner met degene met wie je op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Ook moet 1 van deze situaties voor je gelden:

  • Jullie zijn allebei meerderjarig en jullie hebben samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  • Jullie hebben samen een kind, of een van jullie heeft een kind van de ander erkend.
  • Je bent bij een pensoenfonds aangemeld als pensioenpartner.
  • Je bent samen eigenaar van de woning waar je in woont.
  • Vanaf 2012 ben je ook fiscaal partner als:
    • op jouw adres ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven staat (samengesteld gezin). Let op: geldt deze situatie voor jou? Maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent je geen fiscale partners. Je moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
  • Je was het jaar ervoor ook al fiscale partners

Als je fiscale partners bent, mag je bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Dat kan gunstig zijn voor de belasting die je terugkrijgt of moet betalen.

Jullie moeten tijdens het samenwonen allebei meer dan 6 maanden 18 jaar of ouder zijn geweest.

Bij dit soort inkomsten heb je geen belasting betaald. Daarom krijg je waarschijnlijk geen belasting terug. Misschien moet je zelfs belasting betalen.

Let op!
Studiefinanciering of een toeslag (bijvoorbeeld zorgtoeslag) geldt niet als inkomsten. Je hoeft er geen belasting over te betalen.

Je kunt hierbij denken aan lesgeld, geld voor boeken, papier of kopiëren. Dit noemen wij studiekosten.

Let op!
Heb je €  of minder aan studiekosten uitgegeven of kreeg je studiefinanciering? Vul hier dan 'Nee' in.

Bepaalde ziektekosten die je zelf hebt betaald, kunnen aftrekbaar zijn Je hoeft dan waarschijnlijk minder belasting te betalen, of je krijgt belasting terug.

Het kan zijn dat je in het jaar waarover je geld wilt terugvragen, loon had bij verschillende werkgevers. Of dat je in dat jaar naast loon ook een uitkering had. Pak daarom al je jaaropgaven er bij.

Op de jaaropgaaf staat hoeveel loonheffing je hebt betaald, hoe hoog de arbeidskorting was en hoeveel loon en/of uitkering je hebt gekregen.

Je kunt op je jaaropgaaf zien hoeveel belasting je hebt betaald. Dit staat meestal onder 'Loonheffing'.

Heb je meer dan 1 jaaropgaaf gekregen? Tel dan alle bedragen op die onder Loonheffing staan.

Op je jaaropgaaf staat dit bedrag meestal onder 'Loon loonbelasting/volksverzekeringen'.

Heb je meer dan 1 jaaropgaaf gekregen? Tel dan alle bedragen op die staan onder 'Loon loonbelasting/volksverzekeringen'.

Let op!
Uitkeringen en studiefinanciering vallen hier niet onder.

Op je jaaropgaaf staat dit bedrag onder 'Arbeidskorting'.

Heb je meer dan 1 jaaropgaaf gekregen? Tel dan alle bedragen op die je aan arbeidskorting hebt gekregen.

Bij dit soort inkomsten heb je geen belasting betaald.

Let op!
Studiefinanciering valt hier niet onder.

Als je een uitkering hebt, krijg je een jaaropgaaf. Daarop staat je uitkering. Heb je meerdere uitkeringen gekregen? Tel dan alle bedragen op.

Let op!
Studiefinanciering of een toeslag is geen uitkering.