Rekenhulp loonbelasting/premie volksverzekeringen en arbeidskorting

Over welk jaar wilt u een berekening uitvoeren?

Gegevens van de werknemer

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat

Loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvak van : €  .

Arbeidskorting over het tijdvak van : €  .

De werknemer komt niet in aanmerking voor arbeidskorting, omdat u de groene tabel toepast.

De werknemer komt niet in aanmerking voor arbeidskorting, omdat u de loonheffingskorting niet toepast.

Kies periode

Kies een periode waarover u een berekening wilt uitvoeren.

Geboortejaar van de werknemer

De leeftijd van de werknemer bepaalt de hoogte van de premie volksverzekeringen en van de arbeidskorting. Een werknemer heeft alleen recht op de arbeidskorting als hij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft.

Witte en groene tabel

Kies de witte tabel als de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft. Kies de groene tabel als de werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking heeft.

Meer informatie over de witte en groene tabellen vindt u in het 'Handboek Loonheffingen'. U kunt het handboek downloaden.

text komt uit JS

Tijdelijke heffingskorting

U mag voor een werknemer de tijdelijke heffingskorting toepassen onder de volgende voorwaarden:

  • Het loon is een VUT-uitkering, een prepensioen, een vroegpensioen, een tijdelijk overbruggingspensioen, een vervroegd ouderdomspensioen, een nabestaandenpensioen of een wezenpensioen.
  • U moet op dit loon de bijdrage Zvw inhouden.
  • De werknemer heeft op het genietingsmoment van dit loon de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Loon

Vul het loon in van kolom 14 van de loonstaat. Dit is het loon voor de loonbelasting/volksverzeke-
ringen.