AEO-status aanvragen

Een volledige AEO-aanvraag bestaat uit drie delen:

De verplichte bijlagen zijn:

 1. een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.
 2. een overzicht met de hoofdeigenaar, grootste aandeelhouder, bestuursleden en wettige vertegenwoordigers
  Vermeld hun namen, adressen en hun belang in de onderneming. Geef aan of de eigenaren in de afgelopen drie jaar de douane- of belastingwetgeving ernstig of meer keren hebben overtreden.
 3. de naam van de medewerker in het bedrijf van de aanvrager die verantwoordelijk is voor douanezaken
  Dit hoeft niet de persoon van vraag 6 van het aanvraagformulier te zijn.
 4. een document waarin u toestemming geeft om uw bedrijf op te nemen in de lijst van geautoriseerde marktdeelnemers
  Zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVoCDW), artikel 14 quinvicies, lid 4 (lijst van geautoriseerde marktdeelnemers, geplaatst door de Commissie op Internet).
 5. een document waarin u toestemming geeft om uw AEO-gegevens uit te wisselen met derde landen
  Geeft u geen toestemming? Dan kunt u geen aanspraak maken op de voordelen van de wederzijdse erkenning.
  Let op! Deze bijlage is alleen van toepassing als u aanvraagt:
  • een AEO-certificaat 'Veiligheid'
  • een gecombineerd AEO-certificaat 'Douanevereenvoudigingen/Veiligheid'

Wij nemen uw AEO-aanvraag alleen in behandeling, als de samenvatting AEO-self-assessment, het aanvraagformulier AEO en de verklaring bij de aanvraag AEO volledig ingevuld zijn ingeleverd. Is dit niet het geval? Dan sturen wij u binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag een verzoek om de ontbrekende stukken of gegevens alsnog te overleggen.

Self-assessment questionnaire van Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in 2010 een standaard vragenlijst ontwikkeld (de zogenoemde self-assessment questionnaire) die lidstaten bij de aanvraag AEO kunnen gebruiken. Nederland heeft ervoor gekozen deze vragenlijst nog niet verplicht te stellen bij de AEO-aanvraag. U mag het formulier wel gebruiken en indienen bij de AEO-aanvraag. In dat geval moet u ook de verklaring bij de aanvraag en de samenvatting self-assessment (met de verplichte bijlagen) indienen.

De Europese self-assessment questionnaire en een toelichting op het gebruik ervan geeft nuttige informatie bij het voorbereiden van uw aanvraag.

AEO-aanvraag voor bedrijven met vestigingen in verschillende lidstaten

Rechtspersonen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU kunnen een AEO-certificaat aanvragen. Heeft uw bedrijf vestigingen in verschillende lidstaten? Dan beoordelen wij per geval waar en hoe u de aanvraag moet indienen. Neem hiervoor contact op met het Landelijk Centrum AEO. Meer informatie over multinationale ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten vindt u op de website van de EU:

Voorkom vertraging

Lees de toelichting bij het aanvraagformulier door en vergeet de verplichte bijlagen niet. Denk ook aan het volgende:

 • Stuur alle gevraagde bijlagen mee.
 • Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door een bevoegd directeur. Is een directeur alleen gezamenlijk bevoegd? Dan moet(en) de andere directeur(en) ook tekenen of er moet een getekende machtiging worden overgelegd.
 • Vermeld de hoedanigheid van de ondertekenaar.

Termijnen

Als de aanvraag compleet bij ons binnen is, gaan twee wettelijk vastgestelde termijnen in:

 • Wij stellen binnen 5 werkdagen de autoriteiten in andere lidstaten op de hoogte van de aanvraag.
 • Wij beslissen binnen 120 kalenderdagen of het AEO-certificaat wordt afgegeven. Kunnen wij ons niet houden aan deze termijn? Dan kan de afgiftetermijn worden verlengd met 60 kalenderdagen. Wij melden u de reden van de verlenging vóór het verstrijken van de termijn van 120 dagen. Het kan voorkomen dat uw bedrijf tijdens het AEO-onderzoek nog zaken moet aanpassen om te kunnen voldoen aan de AEO-criteria. De tijd die dit kost, heeft geen invloed op de termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Wordt de termijn hierdoor mogelijk overschreden? Dan moet uw bedrijf zelf een verzoek om uitstel van de behandeling bij ons doen.

AEO-logo

De Europese Commissie stelt aan AEO-gecertificeerde bedrijven een AEO-logo ter beschikking. U krijgt dit AEO-logo bij de afgifte van uw AEO-certificaat. Alleen AEO-gecertificeerde bedrijven mogen dit logo voor eigen doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld op commerciële documenten, in brochures of op visitekaartjes. Op het logo rust copyright.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.