Douane-entrepot type C

Een douane-entrepot type C is een particulier douane-entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane-entrepot (entreposeur) er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn: hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de Douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de Douane.

Opslagduur

In een douane-entrepot type C kunnen goederen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Wie kan gebruikmaken van een douane-entrepot type C?

Alleen de beheerder (entreposeur) mag gebruikmaken van het douane-entrepot type C.

Waar kan het douane-entrepot type C worden gevestigd?

Omdat er door de Douane fysieke controle-activiteiten plaatsvinden, moet een douane-entrepot type C in de buurt van een douanekantoor gevestigd zijn. Als de Douane aan de hand van de voorraadadministratie meer administratieve controle kan verrichten, dan is de vestigingsplaats minder belangrijk.

Toezicht

De Douane oefent bij een douane-entrepot type C zowel fysiek als administratief toezicht uit. De mate van betrouwbaarheid die de voorraadadministratie biedt, bepaalt welke vorm van toezicht zal worden uitgeoefend. Naarmate de voorraadadministratie meer waarborgen biedt, zal meer administratief toezicht worden uitgeoefend en zullen de goederenbewegingen met name administratief worden gevolgd. Als de voorraadadministratie minder waarborgen biedt, dan zal met name fysiek toezicht worden uitgeoefend.

Voorraadadministratie

Bij een douane-entrepot type C moet een voorraadadministratie worden bijgehouden door de beheerder. Alle in- en uitslagen moeten in de voorraadadministratie worden opgenomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.