Fictief uitgaan (koppeling NCTS-ECS)

De koppeling NCTS-ECS zorgt dat de aangever een bevestiging van uitgaan krijgt voor zendingen die uitgaan met een vervoersaangifte (T-doc of TIR-carnet).

Voorwaarden voor de juiste werking van de koppeling NCTS-ECS bij fictief uitgaan

De koppeling NCTS-ECS zorgt ervoor dat de aangever een bevestiging van uitgaan krijgt voor zendingen die uitgaan met een vervoersaangifte (T-doc of TIR-carnet). Voorwaarden:

 1. De aankomst moet op tijd zijn gemeld:
 2. In uitzonderingssituaties: De aankomst moet op tijd zijn gemeld door de Douane (bijvoorbeeld uitvoer gevolgd door een aangifte voor douanevervoer met een TIR-carnet)
 3. In NCTS moet in vak 40 (voorafgaand document) het MRN van de uitvoeraangifte zijn ingevuld: Type documentnummer Aanvullende informatie

Is één van de twee handelingen niet gedaan? Dan krijgt de aangever geen bevestiging van uitgaan omdat het proces onvolledig is. Bij correcte verwerking krijgt de indiener van de uitvoeraangifte de bevestiging. De aangever van de opvolgende vervoeraangifte krijgt hiervan géén bericht.

Automatische aankomstmelding vanuit Sagitta Uitvoer

Wordt een uitvoeraangifte direct opgevolgd door een vervoersaangifte? (De goederen worden dus vervoerd naar het kantoor van uitgaan onder de regeling douanevervoer.) Dan kan Sagitta Uitvoer een automatische aankomstmelding genereren direct na de toestemming tot vertrek.

Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 1. Het kantoor van uitvoer (het aangiftepunt waar de uitvoeraangifte wordt ingediend) en het voorziene kantoor van uitgaan (vak29 ED) moeten gelijk zijn of het kantoor van uitgaan moet gekoppeld zijn aan het kantoor van uitvoer.
 2. De binnenlandse vervoerwijze (vak 26 ED) moet leeg worden gelaten.

  Let op!

  Dit is niet het vak vervoermiddel (vak 18/21 ED).

Aankomstmelding door Trader at Exit

Wordt een uitvoeraangifte niet direct opgevolgd door een vervoersaangifte? Dan genereert Sagitta Uitvoer geen automatische aankomstmelding. De Trader at Exit kan in dit geval de aankomstmelding doen. Dit is alleen mogelijk bij communautaire goederen.

De uitvoeraangifte kan alleen worden vervangen door een vervoersaangifte als de aankomst elektronisch is gemeld in ECS.

De voorwaarden om deze aankomstmelding te kunnen indienen zijn:

 1. De aangever moet een Vergunning elektronisch berichtenverkeer uitgaan (TaE) hebben.
 2. De software van de aangever moet geschikt zijn om de ECS-aankomstmelding elektronisch te kunnen doen.
 3. De aanbrenglocatie (postcode) moet een toegelaten locatie van uitgaan zijn. Deze locaties moeten zijn opgenomen in de ECS-tabel Z01.

  Let op!

  Deze postcodetabel is een andere dan de tabel van toegelaten locatie van de Vergunning toegelaten afzender.

In NCTS moet in vak 40 (voorafgaand document) het MRN van de uitvoeraangifte zijn ingevuld

De aangever moet het MRN van de uitvoeraangifte (en zoals afgedrukt op het uitvoergeleidedocument) vermelden in vak 40 van de vervoersaangifte die de uitvoeraangifte opvolgt. Vak 40 heeft drie deelvelden. Vul deze velden (exact) als volgt in:

 • deelveld 1 (Type): vul hier het type in: Z-EU, Z-EX of Z-CO
 • deelveld 2 (Documentnummer): vul hier het movement reference number (MRN) in van de uitvoeraangifte
 • deelveld 3 (Aanvullende informatie) vul hier eventueel het relevante artikelnummer in van de uitvoeraangifte

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.