Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Vooraf ingevulde aangifte

U kunt nu gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit is een service waarbij wij alvast zo veel mogelijk gegevens invullen in uw digitale aangifte.

De gegevens, zoals uw loon en de WOZ-waarde van uw huis, gaan over 2013. Deze gegevens krijgen wij van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Met deze service willen wij het u zo makkelijk mogelijk maken om aangifte te doen.

Controleer de gegevens en vul ze aan

Controleer de gegevens die wij alvast voor u hebben ingevuld. Vul ze aan, als dat nodig is. Doe dit zorgvuldig. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw aangifte juist en volledig is ingevuld.

Let op!

Maakt u gebruik van de Mijn Aangifte-app? Dan kunt u uw gegevens niet aanvullen of wijzigen. Als u dat wel wilt doen, moet u het aangifteprogramma gebruiken.

Zie ook

Let op!

Bent u buitenlands belastingplichtige? Dan kunt u niet gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte.