Belastingdienst

Belangrijk nieuws over aangifteprogramma vóór 1 maart 2013

U hebt het aangifteprogramma 2012 vóór 1 maart 2013 gedownload. In het aangifteprogramma 2012 is het niet mogelijk om gegevens uit uw aangifte van vorig jaar over te nemen. Nieuw is ook dat u de rente over de restschuld bij verkoop van uw eigen woning nog 10 jaar mag aftrekken. 

Wij stellen het aangifteprogramma zorgvuldig samen. Toch ontdekten wij na publicatie een aantal onvolkomenheden.

U leest hier meer over de volgende onderwerpen:

Overnemen gegevens uit aangifte vorig jaar niet meer mogelijk

In het aangifteprogramma is het niet meer mogelijk gegevens uit uw digitale aangifte inkomstenbelasting van vorig jaar automatisch over te nemen. 

Restschuld bij verkoop eigen woning

Verkocht u na 28 oktober 2012 uw woning die uw hoofdverblijf was? En is de verkoopprijs lager dan uw eigenwoningschuld? Dan hebt u een restschuld. U mag voor die restschuld nog maximaal 10 jaar na de verkoopdatum rente en financieringskosten aftrekken. Het gaat hierbij alleen om de rente en financieringskosten van een hypotheek of lening voor de restschuld van deze eigen woning. 

U vermeldt in uw aangifte het totaalbedrag van de aftrekbare rente en financieringskosten bij de vraag ‘Eigen woning’ in de rubriek ‘Aftrekbare rente en financieringskosten eigen woning’.

Bijleenregeling

In het aangifteprogramma staat in de helptekst bij het onderdeel 'Box 1', 'Eigen woning' een fout over de bijleenregeling. De helptekst verschijnt als u bij deze rubriek op uw toetsenbord op functietoets F1 drukt. In de bijleenregeling moet u in bepaalde gevallen ook rekening houden met de eigenwoningreserve van uw fiscale partner. In de helptekst staat ten onrechte dat dit ook geldt voor huisgenoten die geen fiscale partner zijn.     

Dieetkosten

In het aangifteprogramma staat in de helptekst bij het onderdeel 'Box 1', 'Uitgaven voor specifieke zorgkosten' in de dieetlijst bij 'maag-, darm- en leverziekten een foutief bedrag. De helptekst verschijnt als u bij deze rubriek op uw toetsenbord op functietoets F1 drukt.

In de dieetlijst staat bij 'maag-, darm- en leverziekten' bij 'Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij' een aftrekbaar bedrag van € 1.100. Dit bedrag moet zijn: € 1.000.

Kwijtgescholden durfkapitaal

In het aangifteprogramma staat bij 'Kwijtschelding van durfkapitaal' dat u het bedrag van de lening mag aftrekken als u voldoet aan 3 voorwaarden. 1 van die voorwaarden is dat de u de lening aan de startende ondernemer moet hebben verstrekt vóór 1 januari 2012. Dat moet zijn vóór 1 januari 2011. Wij herstellen dit in de versie van het aangifteprogramma die u vanaf 1 maart 2013 kunt downloaden.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder

In het aangifteprogramma staat bij het onderdeel 'Box 1', 'Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder' een fout in de toelichting. De toelichting verschijnt nadat u op het vraagteken hebt geklikt.

Voor de juiste berekening vult u hier het totaal aantal gereden kilometers in 2012 in. U gaat hierbij uit van:

  • de heen- én terugreis voor het halen en brengen
  • de kortste route van uw huis naar de verzorgingsinstelling, ook al reed u (soms) via een andere route

Waarde verhuurde woning met een onzakelijke huurprijs

In het aangifteprogramma staat bij het onderdeel 'Box 3', 'Bezittingen', 'Onroerende zaken' een foutief percentage in de helptekst 'Onzakelijke huur of pacht'. De helptekst verschijnt als u bij deze rubriek op uw toetsenbord op functietoets F1 drukt.

Het genoemde percentage waarmee u de WOZ-waarde moet vermenigvuldigen om de waarde van de onroerende zaak te bepalen, moet 72% zijn in plaats van 76%.

Ook de rekenhulp in het programma rekent in geval van onzakelijk huur of pacht ten onrechte met een percentage van 76% Hierdoor berekent het programma een te hoge waarde voor de onroerende zaak.

Is deze situatie op u van toepassing? Gebruik dan de versie van het aangifteprogramma die u vanaf 1 maart 2013 kunt downloaden.

Waardering verhuurde woonruimten in ongesplitst pand

Verhuurt u meerdere woonruimten in een (juridisch) ongesplitst pand, dan gelden bijzondere regels voor de waarde die u moet opgeven in box 3. In de helpfunctie van het aangifteprogramma leest u meer over die regels. Bij een ongesplitst pand op erfpachtgrond mag u de WOZ-waarde van dit pand verlagen met 20 keer de jaarlijkse canon. Het aangifteprogramma vermindert echter de WOZ-waarde ten onrechte met 17 keer de canon. Vermenigvuldig daarom het bedrag van de jaarlijkse canon met 20 en deel het resultaat door 17. Vul dit bedrag in, dan berekent het aangifteprogramma de juiste uitkomst.