Belastingdienst

Aangifte inkomstenbelasting buitenland

Hebt u inkomsten uit een ander land? Of woont u buiten Nederland en hebt u inkomsten uit Nederland? Dan moet u meestal in Nederland aangifte doen.

Voorlopige aanslag 2015 voor buitenlandse belastingplichtigen

U krijgt een voorlopige aanslag als u belasting moet betalen. U kunt ook een voorlopige aanslag krijgen als u belasting terugkrijgt.

Lees verder over...

Voorlopige aanslag 2013-2014 voor buitenlandse belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over de voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen over 2013 en 2014.

Lees verder over...

Aangifte 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor buitenlandse belastingplichtigen over 2013.

Lees verder over...

Aangifte 2010-2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Hier vindt u meer informatie over aangifte doen voor buitenlandse belastingplichtigen over 2010 en 2011 en 2012.

Lees verder over...

Opgaaf wereldinkomen

U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een premievervangende bijdrage betaalde aan Zorginstituut Nederland.

Lees verder over...

Zie ook