Belastingdienst

Algemene heffingskorting

Als u het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig bent, hebt u recht op de algemene heffingskorting. Of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw leeftijd..

Hebt u geen of een laag inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan betalen wij de algemene heffingskorting aan u uit.

De algemene heffingskorting is € 2.001. Na het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt (vanaf 2013: 65 jaar en 1 maand), is de algemene heffingskorting € 1.034.

Let op!

Hebt u in 2013 de AOW-leeftijd bereikt? Dan verandert het tarief. U betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand waarin u AOW krijgt. Dit heeft gevolgen voor het bedrag van de algemene heffingskorting.

Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Wij bouwen daarom de regeling sinds 2009 af. Als u of uw fiscale partner in 2013 niet of weinig verdient, hangt het af van uw leeftijd of u met  deze afbouw te maken krijgt.

Geboren vóór 1963

Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren vóór 1 januari 1963? Dan wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting niet afgebouwd.

Voorbeeld

U bent geboren op 20 december 1962 en hebt geen inkomen. Uw fiscale partner is voldoende belasting verschuldigd, waardoor u recht hebt op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 2.001. De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt in deze situatie niet afgebouwd.

Geboren na 1962 maar vóór 1972

Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren na 31 december 1962 vóór 1 januari 1972? De afbouw is in 2013 dan 26,67%.

Voorbeeld

U bent geboren op 3 februari 1963 en hebt geen inkomen. Uw fiscale partner is voldoende belasting verschuldigd, waardoor u recht hebt op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 2.001. De afbouw voor het jaar 2013 is in uw geval 26,67%. U krijgt € 2.001 - € 533 (26,67% van € 2.001) = € 1.468 uitbetaald.

Geboren na 1971 zonder thuiswonende kinderen geboren na 2006

Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren na 31 december 1971? En heeft hij in 2013 niet meer dan 6 maanden een thuiswonend kind dat is geboren na 31 december 2006? Dan is de afbouw in 2013 33,33%.

Voorbeeld

U bent geboren op 3 juli 1972, u hebt geen inkomen en uw enige thuiswonende kind is 8 jaar. Uw fiscale partner is voldoende belasting verschuldigd, waardoor u recht hebt op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 2.001. De afbouw voor het jaar 2013 is in uw geval 33,33% = € 666. U krijgt € 2.001 - € 666 = € 1.335 uitbetaald.

Geboren na 1971 met thuiswonende kinderen geboren na 2006

Is de fiscale partner die niet of weinig verdient, geboren na 31 december 1971? En heeft hij in 2013 meer dan 6 maanden een thuiswonend kind dat is geboren na 31 december 2006? De afbouw is in 2013 dan 26,67%. Een thuiswonend kind is een kind dat bij de gemeente staat ingeschreven op uw woonadres.

Voorbeeld

U bent geboren op 2 september 1981. Uw kind is geboren op 23 augustus 2007 en staat heel 2013 op uw adres ingeschreven. Uw loon in 2013 is € 4.000. De berekende belasting hierover is € 1.480. De algemene heffingskorting is € 2.001 en de arbeidskorting € 74. In totaal is dat € 2.075.
Het verschil tussen de berekende belasting en de heffingskortingen is € 595 (€ 2.075 - € 1.480). Uw fiscale partner is voldoende belasting verschuldigd, waardoor u recht hebt op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 595. De afbouw is in 2013 in uw geval 26,67%. U krijgt dan uitbetaald: € 595 - € 533 (26,67% van € 2.001) = € 62.