Belastingdienst

Voorlopige aanslag 2013

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen over 2013? Deze voorlopige aanslag krijgt u in 1 keer uitbetaald, of moet u in 1 keer betalen. U krijgt deze voorlopige aanslag meestal omdat u aangifte hebt gedaan, en wij u nog geen definitieve aanslag hebben gestuurd. 

Wijzigen of aanvragen

U kunt een voorlopige aanslag over deze jaren wijzigen of aanvragen. Daarbij onderscheiden we 2 situaties:

Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag is een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Later volgt altijd een definitieve aanslag. U kunt een voorlopige aanslag krijgen voor de: 

  • inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen 
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet