Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Werknemersvrijstelling

Bent u werknemer van een in het buitenland gevestigde onderneming? Dan kunt u onder voorwaarden een werknemersvrijstelling van bpm krijgen voor personenauto's, bestelauto's en motoren die in het buitenland zijn geregistreerd. U vraagt een vrijstelling aan met het formulier Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werknemer.

Voorwaarden

Hoofdvoorwaarde voor deze vrijstelling is dat de personenauto, bestelauto of motor door een in het buitenland gevestigde werkgever ter beschikking is gesteld aan een in Nederland wonende werknemer. In de vrijstellingsvergunning kunnen inwonende gezinsleden worden vermeld die de personenauto, bestelauto of motor privé mogen gebruiken.

De belangrijkste overige voorwaarden voor de werknemersvrijstelling zijn:

  • U moet een schriftelijke verklaring overleggen waarin uw werkgever aangeeft dat de personenauto, bestelauto of motor hoofdzakelijk is bestemd voor de uitoefening van werk buiten Nederland.
  • U hebt geen invloed op de beslissing in welk land de personenauto, bestelauto of motor wordt geregistreerd.
  • Alleen de werknemer of zijn inwonende gezinsleden maken in Nederland gebruik van het motorrijtuig.

Let op!

Geldt deze situatie voor u? Vraag dan een vergunning aan vóórdat u met de personenauto, bestelauto of motor met buitenlands kenteken de openbare weg in Nederland opgaat.