Belastingdienst

Kampeerauto (Camper)

Een kampeerauto is een personenauto:

  • waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen
  • die is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid
  • die voldoet aan nader omschreven inrichtingseisen

Kampeerautotarief

Voor een kampeerauto is de motorrijtuigenbelasting over een tijdvak van 3 maanden een kwart van de belasting die u moet betalen voor personenauto's. Voor kampeerauto's die bedrijfsmatig worden verhuurd, is de motorrijtuigenbelasting over een tijdvak van 3 maanden de helft van de belasting die u moet betalen voor personenauto's. Ook als de kampeerauto op naam van de huurder wordt gesteld, moet de huurder het halftarief betalen.

De aantekening 'kampeerauto' op uw kentekenbewijs deel I (of deel IA) is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief. Uw kampeerauto moet voldoen aan een aantal eisen aan ombouw en inrichting. Als u in aanmerking wilt komen voor het kampeerautotarief kunt u:

Let op!

Hebt u de kampeerauto op 1 januari 2013 of later op uw naam gesteld en gold het kampeerautotarief ook al voor de vorige houder? Dan hoeft u zelf geen apart verzoek meer te doen. De wijziging van de tenaamstelling geldt dan als verzoek om toepassing van het kampeerautotarief.

Bereken uw motorrijtuigenbelasting

Met het rekenprogramma kunt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen.