Belastingdienst

Betalen via automatische incasso

Als u betaalt via automatische incasso, betaalt u uw motorrijtuigenbelasting voor uw motorrijtuig per tijdvak. Een tijdvak duurt 3 maanden. De datum waarop een tijdvak begint, hangt af van de afgiftedatum van kentekenbewijs deel I of deel IA.

Als bijvoorbeeld de afgiftedatum van het kentekenbewijs deel I of deel IA 20 mei 2005 is, dan beginnen de tijdvakken telkens op 20 mei, 20 augustus, 20 november, 20 februari enzovoort.

Bij automatisch betalen wordt het bedrag per tijdvak van 3 maanden in 3 (gelijke) maandbedragen verdeeld. De maandbedragen kunnen iets verschillen, omdat de maandbedragen op hele euro's worden afgerond.

Machtiging

U kunt de Belastingdienst machtigen om maandelijks de motorrijtuigenbelasting van uw rekening af te schrijven. Rond de 28e van iedere maand wordt dan een bedrag van uw rekening afgeschreven. U kunt een machtigingsformulier aanvragen bij de BelastingTelefoon Auto. Wij sturen u het formulier dan via de post. 

Vul het machtigingsformulier in en stuur het op. Nadat wij het machtigingsformulier hebben verwerkt, krijgt u een bevestiging thuisgestuurd. Daarop staat het bedrag dat u maandelijks moet betalen en de maand waarin dit bedrag voor het eerst automatisch wordt afgeschreven. Tot dat moment betaalt u op de gebruikelijke manier met de acceptgiro's die u van ons ontvangt. Daarmee voorkomt u dat u een naheffingsaanslag ontvangt.

Automatische incasso niet mogelijk

U kunt de motorrijtuigenbelasting niet automatisch betalen als u:

  • gebruik maakt van een vrachtauto
  • per jaar betaalt
    Als u wilt overgaan op automatische betaling per maand, dan moet u wachten tot het jaar is afgelopen. U kunt wel al het machtigingsformulier invullen. Na afloop van het jaar wordt de motorrijtuigenbelasting voortaan per maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

Wijzigen rekeningnummer

Wilt u het rekeningnummer voor de automatische betaling aanpassen? Vraag dan een nieuwe machting aan bij de BelastingTelefoon Auto