Belastingdienst

Beroepschrift

U kunt een beroepschrift indienen als:

 • uw bezwaarschrift niet ontvankelijk is verklaard
  Uw bezwaarschrift kan om een aantal redenen niet ontvankelijk zijn verklaard. Bijvoorbeeld omdat u het te laat hebt ingediend. Het heeft dan alleen zin in beroep te gaan als u bij de rechter kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest het bezwaarschrift eerder in te dienen. Als u dit niet kunt aantonen, zal de rechter uw beroep afwijzen en de uitspraak van de Belastingdienst bevestigen. Dan wordt geen rekening gehouden met de inhoud van uw bezwaar tegen de naheffingsaanslag.
 • uw bezwaarschrift wel ontvankelijk is, maar de Belastingdienst uw bezwaar (gedeeltelijk) ongegrond heeft verklaard

Als u in beroep gaat, bent u griffierecht verschuldigd. In bepaalde gevallen kan op basis van uw financiële omstandigheden vermindering van griffierecht worden verleend. Meer informatie over griffierecht kunt u krijgen bij de rechtbank of kijk op www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie over vermindering van griffierecht en gesubsidieerde rechtsbijstand, zie de Raad voor Rechtsbijstand.

Een beroepschrift indienen

U dient een beroepschrift in bij de rechtbank. Bij welke rechtbank dat is, is afhankelijk van uw woonplaats of de vestigingsplaats van uw onderneming. In de tabel hieronder staat bij welke rechtbank u een beroepschrift kunt indienen.

Woonplaats of 
vestigingsplaats 
in de provincie

Rechtbank

Postadres

Noord-Holland met uitzondering 
van de gemeenten 
Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 
Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, 
afdeling belastingzaken

Postbus 1621
2003 BR 
Haarlem
Gelderland, Overijssel, Utrecht en 
Noord-Holland voor de gemeenten
Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, 
Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Gelderland, Sector Bestuursrecht, 
afdeling belastingzaken

Postbus 9030
6800 EM 
Arnhem

Zuid-Holland
 

Den Haag, Sector Bestuursrecht, 
afdeling belastingzaken

Postbus 20302
2500 EH 
Den Haag

Limburg, Noord-Brabant 
en Zeeland
 

Zeeland-West-Brabant, Sector Bestuursrecht, 
team belastingrecht

Postbus 3332
4800 DH 
Breda

Drenthe, Flevoland, 
Friesland en Groningen

Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150
9700 AD 
Groningen

Woont u buiten Nederland? Ga dan uit van de vestigingsplaats van de eenheid die u deze uitspraak heeft gestuurd.

Voorwaarden indienen beroepschrift

Houd u bij het indienen van een beroepschrift rekening met het volgende:

 • de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken
 • de termijn van 6 weken begint op de dag nadat de uitspraak is gedagtekend
 • u moet het beroepschrift ondertekenen en ten minste de volgende gegevens in het beroepschrift opnemen:
  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de uitspraak; de motivering van het beroep
   Motivering van het beroep betekent dat uit het beroepschrift blijkt waarom u van mening bent dat de uitspraak niet juist is.
 • u moet een kopie van de uitspraak bij het beroepschrift voegen

Let op!

Als u een beroepschrift hebt ingediend, bent u verplicht het vastgestelde bedrag op tijd te betalen. U kunt bij ons een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling indienen voor het gedeelte van het bedrag waarmee u het niet eens bent. Het adres waar u dit verzoek naartoe kunt sturen, staat op het aanslagbiljet. Stuur met het verzoek een kopie van uw beroepschrift mee. Over de periode van uitstel van betaling berekenen wij invorderingsrente.