Belastingdienst

Schorsing

Als u van plan bent om uw personenauto langere tijd niet te gebruiken, kunt u een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen. Die schorsing geldt voor 12 maanden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U kunt schorsing aanvragen bij de grotere PostNL-kantoren of online via rdw.nl. Hier leest u ook welke voorwaarden gelden als u online schorst. Bij schorsing via een PostNL-kantoor moet u deel II (of deel IB) en deel III (of deel II) van het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Tijdens de schorsingsperiode betaalt u geen motorrijtuigenbelasting, maar mag u ook niet op de openbare weg komen met uw personenauto. Onder de openbare weg vallen ook:

  • paden
  • bermen
  • zijkanten van wegen
  • openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u bij schorsing geen teruggaaf van belasting.

Motorrijtuigenbelasting met acceptgiro betaald

Als u, voordat u het kenteken van uw personenauto laat schorsen, nog een rekening hebt ontvangen voor de motorrijtuigenbelasting, dan moet u die rekening betalen. Wij betalen de belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat het kentekenbewijs is geschorst automatisch terug.

Motorrijtuigenbelasting automatisch betaald

Betaalt u automatisch? Dan betalen wij de belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat het kentekenbewijs is geschorst, automatisch terug. Als u te weinig hebt betaald, dan innen wij bij de eerstvolgende incasso alsnog de motorrijtuigenbelastingbelasting. Op uw bankafschrift staat dan behalve het kenteken ook 'restschuld'.

Voorbeeld

Een maand voor de schorsing van uw personenauto is een tijdvak ingegaan. U moet dan voor die maand motorrijtuigenbelasting betalen, omdat het kentekenbewijs toen nog niet geschorst was. Voor de overige 2 maanden hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen. U krijgt 2/3 deel van de belasting die u te veel hebt betaald, automatisch terug. Als u voor 4 tijdvakken (1 jaar) hebt betaald, krijgt u behalve een evenredig deel van de belasting over het lopende tijdvak, ook de belasting terug over de tijdvakken die nog niet zijn begonnen.

Schorsing opheffen

U kunt de schorsing van uw voertuig zelf opheffen. U doet dit bij de grotere PostNL-kantoren of online via rdw.nl. Bij opheffing via een PostNL-kantoor moet u deel II of deel IB en deel III of deel II van het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Het maakt uit of u de schorsing opheft binnen 1 maand na het begin van de schorsing of na 1 maand na het begin van de schorsing. Na 12 maanden vervalt de schorsing automatisch.

Schorsing zelf opheffen binnen 1 maand

Als u de schorsing zelf opheft binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag. Eindigt de schorsing binnen 1 maand na het begin van de schorsing door het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister? Dan hoeft u geen belasting te betalen.

Schorsing zelf opheffen na 1 maand  of automatisch laten vervallen na 12 maanden

Als u de schorsing zelf opheft na 1 maand na het begin van de schorsing of als de schorsing na 12 maanden automatisch vervalt, dan krijgt u van de Belastingdienst automatisch weer een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. U gaat de belasting op dezelfde manier betalen als vóór de schorsingsperiode.

Let op!

Als u wilt dat de schorsingsperiode langer duurt dan 12 maanden, dan moet u voor het einde van de schorsingsperiode, de schorsingsperiode met 12 maanden verlengen.

APK-keuring

Tijdens de schorsing van uw motorrijtuig mag u wel een APK-keuring laten uitvoeren. U mag op de dag van de keuring met het geschorste motorrijtuig gebruikmaken van de openbare weg om naar de plaats van de keuring te gaan. U hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting te betalen. U hoeft ook niet te melden dat u tijdens de schorsing naar de keuring gaat.

Controle tijdens APK-keuring

Wordt u op de dag van de keuring gecontroleerd? Dan sturen wij u een vooraankondiging van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. U krijgt hierna de gelegenheid om schriftelijk aan te tonen dat u uw motorrijtuig op die dag hebt laten keuren. Dit kan met het officiële keuringsrapport of met de rekening van de APK-keuring, met daarop uw kenteken en de datum van de APK-keuring. Als alles klopt, krijgt u geen naheffingsaanslag.

Vooraankondiging naheffingsaanslag voorkomen

U kunt voorkomen dat u na controle een vooraankondiging van een naheffingsaanslag krijgt. U moet dan vooraf melden bij de BelastingTelefoon Auto op welke dag en bij welk keuringsstation of garagebedrijf uw geschorste motorrijtuig wordt gekeurd. Een eventuele controle heeft voor u geen verdere gevolgen.

Zie ook