Geen bijtelling door uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Hebt u een bestelauto van uw werkgever? En gebruikt u deze uitsluitend voor uw werk en niet privé? Dan kunnen u en uw werkgever een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij uw loon te tellen. U hoeft ook geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u via uw werkgever veranderingen in het gebruik van de bestelauto aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u een andere bestelauto tot uw beschikking krijgt.

Let op!

Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.

Verklaring indienen

Hebt u een bestelauto die u uitsluitend zakelijk gebruikt? Dan kunt u uw werkgever vragen een verklaring in te dienen. U en uw werkgever vullen dan samen het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in en ondertekenen het. Uw werkgever verstuurt het en bewaart een kopie van de verklaring bij zijn administratie. U en uw werkgever krijgen een ontvangstverklaring van ons. De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Verklaring intrekken

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld omdat u de bestelauto ook privé gaat gebruiken? Dan vraagt u samen met uw werkgever om de verklaring weer in te trekken.

Voorbeeld

U krijgt een andere bestelauto tot uw beschikking. Dan dient u samen met uw werkgever een nieuwe ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ bij ons in. Ook trekt u samen met uw werkgever uw oude verklaring in. Dit kan met hetzelfde formulier.

U gaat privé met uw bestelauto rijden, of u hebt geen bestelauto meer tot uw beschikking. Dan trekt u samen met uw werkgever uw verklaring in. Hiervoor gebruikt u ook het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’.

Administratieve verplichtingen

Maakt u gebruik van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’? Dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u bewijsstukken zoals werkbonnen en afspraken bewaren, zodat u het zakelijk gebruik van de bestelauto kunt aantonen.

Gevolgen privégebruik bestelauto

Als wij vaststellen dat u de bestelauto toch gebruikt op een manier die privé kan zijn, moeten u en uw werkgever het zakelijk gebruik aantonen. Blijkt dat u de bestelauto privé gebruikt? Dan tellen wij alsnog een bedrag op bij uw loon voor het privégebruik van de auto van de werkgever. U kunt ook een boete krijgen.

Let op!

Trekt u samen met uw werkgever de verklaring in, en rijdt u in het jaar meer dan 500 km privé in de bestelauto? Dan krijgt u alsnog een bijtelling privégebruik auto over het hele jaar. Dus ook voor de tijd dat u hebt verklaard de bestelauto alleen zakelijk te gebruiken.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.