Verklaring geen privégebruik auto

Als u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto van uw werkgever gaat rijden, kunt u met een formulier aangeven dat u deze auto niet privé gebruikt.

Wilt u aangeven dat u de auto van uw werkgever niet privé gebruikt of gaat gebruiken? Vraag dan het formulier Verklaring geen privégebruik auto aan met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, kunt u het formulier bestellen via de BelastingTelefoon. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen, ontvangt u de verklaring binnen 8 weken.

U moet altijd overtuigend bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers rijdt.

Let op!

Alleen u kunt de 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Uw werkgever kan de verklaring niet aanvragen.

Kopie van de verklaring voor uw werkgever

Als u de 'Verklaring geen privégebruik auto' hebt ontvangen, geeft u een kopie aan uw werkgever. Die moet de bijtelling vanaf dat moment achterwege laten. Dit mag alleen als u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Uw werkgever laat de bijtelling niet met terugwerkende kracht achterwege over loontijdvakken waarover u het loon al hebt gekregen.

Voorbeeld

U ontvangt uw salaris per maand. Uw werkgever heeft u het salaris over mei op 23 mei betaald. Hierbij heeft uw werkgever rekening gehouden met de bijtelling. Op 25 mei geeft u uw werkgever een kopie van uw 'Verklaring geen privégebruik auto', omdat u over het hele kalenderjaar minder dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Uw werkgever laat uw bijtelling dan voor het eerst achterwege bij de betaling van het salaris over juni.

Geldigheid van de verklaring

De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. U krijgt ieder jaar een brief van ons waarin staat dat u moet nagaan of de situatie waarvoor de verklaring is afgegeven, gewijzigd is. Als de situatie niet gewijzigd is, hoeft u niets te doen. Als de situatie wel gewijzigd is, dan moet u deze wijziging doorgeven.

Geen verklaring aanvragen

Als u op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers met de auto van uw werkgever gaat rijden, kunt u geen 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Maar er zijn nog een aantal situaties waarin u geen verklaring aanvraagt.

Zie ook

DigiD

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.