Naambeeld Belastingdienst/Douane

Ontvangt u goederen uit het buitenland van organisaties en bedrijven?

Dit onderdeel is alleen bedoeld voor particulieren die goederen ontvangen uit het buitenland van organisaties en bedrijven

Kopen op internet in het buitenland, dat is de pagina waarop u snel en eenvoudig informatie vindt over dit onderwerp.
Hieronder vindt u uitgebreidere informatie over kopen op internet in het buitenland.

Ik ontvang goederen uit het buitenland, bijvoorbeeld:

 • na aankoop via internet (internetaankopen) (alle
 • na aankoop bij een postorderbedrijf

De goederen komen van zakelijke afzenders.
De goederen komen niet van particuliere afzenders. (Voorbeeld van particuliere afzenders: familie of vrienden uit het buitenland).

Let op!

Het maakt niet uit of u de goederen wel of niet hebt besteld.
Voorbeeld van niet bestelde goederen: relatiegeschenken.

Let op!

Douane heeft geen informatie over waar uw pakket is.
Het post- of koeriersbedrijf kan u vertellen waar het pakket is en of bijvoorbeeld de douaneafhandeling inmiddels klaar is. De Douane heeft hierover geen informatie.
UW PAKKET LIGT ALTIJD BIJ HET POST- OF KOERIERSBEDRIJF, NOOIT BIJ DE DOUANE !

Ontvangt u goederen uit het buitenland? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de volgende zaken:

 1. aangifte doen en belastingen bij invoer betalen
  In vrijwel alle gevallen doet het post- of koeriersbedrijf dat het transport uitvoert aangifte bij de Douane. Zij gebruiken daarvoor de formulieren Douane CN 22 of CN 23. Hierop staat informatie die belangrijk is voor de Douane, zoals waarde en een omschrijving van de goederen. Het post- of koeriersbedrijf kan, als deze kosten niet door de afzender zijn betaald, u een rekening sturen voor:
  • inklaringskosten
   (de kosten die het post- of koeriersbedrijf maakt voor het doen van de aangifte bij de Douane)
  • afhandelingskosten
   (de kosten voor ander werk dat het post- of koeriersbedrijf voor u doet)
  • de eventueel te betalen belastingen
   (douanerechten, omzetbelasting en accijns)
   (Hoeveel belastingen u bij invoer moet betalen verschilt per product. Lees meer hierover bij Moet ik belastingen bij invoer betalen? Zo ja, hoe bereken ik dat?)
 2. regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu
  Sommige goederen mogen Nederland helemaal niet in. Andere goederen mag u Nederland alleen binnenbrengen en/of invoeren als u daarvoor een vergunning hebt. Lees meer over de regels bij Bijzondere producten.

Om aangifte bij de Douane te kunnen doen kan het post- of koeriersbedrijf u vragen (in verband met bovenstaande punten 1 en 2):

 • wat er in het pakket zit dat voor u bestemd is
 • wat de waarde van de goederen in het pakket is

Let op!

Met buitenland bedoelen we hier: landen buiten de Europese Unie (EU). 

Ontvangt u goederen uit een land van de Europese Unie (waarvoor de belastingen bij invoer in de Europese Unie al zijn betaald)? Dan betaalt u geen douanerechten, maar wel omzetbelasting aan de ondernemer van wie u de goederen ontvangt. U betaalt geen omzetbelasting aan de Nederlandse Douane.

Zie ook