Belastingdienst

Aftrekposten

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Hypotheekrenteaftrek

Hebt u een eigen woning? Bepaalde kosten mag u aftrekken van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Lees verder over...

Zorgkosten

U mag specifieke zorgkosten aftrekken bij uw aangifte. U hebt bijvoorbeeld uitgaven voor voorgeschreven medicijnen, een dieet, reiskosten naar het ziekenhuis of kosten voor een gezinshulp.

Lees verder over...

Reiskosten openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen.

Lees verder over...

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Hebt u kinderen jonger dan 21 jaar? En onderhoudt u deze, bijvoorbeeld doordat u kinderalimentatie betaalt? Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u uw uitgaven voor hun levensonderhoud aftrekken.

Lees verder over...

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Lees verder over...

Lijfrenten

Hebt u een lijfrenteproduct? Dan mag u betaalde lijfrentepremies aftrekken. Gebruik de Rekenhulp Lijfrentepremie om te bepalen hoeveel u mag aftrekken.

Lees verder over...

Rijksmonumentenpand

Als u een rijksmonumentenpand hebt, dan mag u een deel van de onderhoudskosten als aftrekpost opgeven bij uw aangifte.

Lees verder over...

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u uitgaven voor een EVC-procedure? Dan mag u hiervoor onder voorwaarden de kosten aftrekken, zoals het lesgeld en de kosten van de studieboeken.

Lees verder over...

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijft? En maakt u daarvoor extra kosten? Dan mag u deze uitgaven aftrekken.

Lees verder over...

Lening aan startende ondernemer

Er is een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt geld aan startende ondernemers te lenen.

Lees verder over...