Aftrekposten

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Hypotheekrenteaftrek

Hebt u een eigen woning? Bepaalde kosten mag u aftrekken van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Lees verder over...

Zorgkosten

U mag specifieke zorgkosten aftrekken bij uw aangifte. U hebt bijvoorbeeld uitgaven voor voorgeschreven medicijnen, een dieet, reiskosten naar het ziekenhuis of kosten voor een gezinshulp.

Lees verder over...

Reiskosten openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen.

Lees verder over...

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Hebt u kinderen jonger dan 21 jaar? En onderhoudt u deze, bijvoorbeeld doordat u kinderalimentatie betaalt? Tot 2015 mag u uw uitgaven voor hun levensonderhoud aftrekken in uw aangifte. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Lees verder over...

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Lees verder over...

Lijfrenten

Hebt u een lijfrenteproduct? Dan mag u betaalde lijfrentepremies aftrekken. Gebruik de Rekenhulp Lijfrentepremie om te bepalen hoeveel u mag aftrekken.

Lees verder over...

Rijksmonumentenpand

Als u een rijksmonumentenpand hebt, dan mag u een deel van de onderhoudskosten als aftrekpost opgeven bij uw aangifte.

Lees verder over...

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Maakt u kosten voor een opleiding of een studie? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden uw studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken.

Lees verder over...

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft? En maakt u daarvoor extra kosten? Dan mag u deze uitgaven aftrekken.

Lees verder over...

Lening aan een startende ondernemer (kwijtgescholden durfkapitaal)

Er is een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt geld aan startende ondernemers te lenen.

Lees verder over...

Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

Het restant van uw persoonsgebonden aftrek vorige jaren is het bedrag aan aftrekposten dat u niet eerder kon verrekenen met uw inkomen. Hebt u het volgende jaar inkomen? Dan kunt u het restant verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar.

Lees verder over...

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.