Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Uitstel van aangifte aanvragen

U moet op tijd aangifte doen. Lukt dat niet? Vraag dan schriftelijk uitstel aan.

Voor wanneer aanvragen?

U kunt schriftelijk uitstel aanvragen tot de datum dat uw aangifte bij ons binnen moet zijn. Deze datum staat op de aangiftebrief. 

Let op!

Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Dan hoeft u geen uitstel aan te vragen. Wel moet u de aangifte insturen binnen 5 jaar na het jaar waarover u aangifte wilt doen.

Wat moet er in uw brief staan?

Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • jaar van aangifte
  • uw burgerservicenummer
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw postcode en woonplaats
  • datum
  • uw handtekening

Adres

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/kantoor Heerlen
Postbus 2523
6401 DA Heerlen

Hoelang krijgt u uitstel?

U krijgt 4 maanden uitstel. Wilt u langer uitstel? Zet in uw brief dan ook de reden waarom u meer tijd nodig hebt. En geef aan tot hoelang u uitstel wilt hebben.

Wanneer krijgt u een reactie op uw verzoek?

U krijgt binnen 15 werkdagen na uw verzoek bericht van ons.

Uitstel aanvragen door belastingconsulent

Laat u uw aangifte doen door een belastingconsulent? Neem dan contact met hem op. Uw belastingconsulent kan namens u uitstel aanvragen. U kunt dan te maken krijgen met andere regels.  

Toeslag aanvragen

Hebt u uitstel gekregen om aangifte te doen? Dan hebt u automatisch ook uitstel voor het aanvragen van toeslagen. Behalve voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.