Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u recht hebben op bepaalde heffingskortingen. Iedereen die inkomstenbelasting betaalt heeft recht op de algemene heffingskorting. Als u werkt hebt u bijvoorbeeld recht op de arbeidskorting.

Als u recht hebt op 1 of meer heffingskortingen, wordt het bedrag waar u recht op hebt afgetrokken van de verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen. U hoeft dan dus minder belasting te betalen. U krijgt nooit meer heffingskorting dan het bedrag dat u moet betalen aan belasting en premie volksverzekeringen.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.