Belastingdienst

Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden

Bereikt u in 2014 de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u op 31 december 2014 de AOW-leeftijd hebt.

  • Is uw verzamelinkomen in 2014 niet hoger dan € 35.450? Dan is de ouderenkorting € 1.032.
  • Is uw verzamelinkomen hoger dan € 35.450? Dan is de ouderenkorting € 150
  • Hebben u en uw fiscale partner een verzamelinkomen dat per persoon lager is dan € 35.451? Dan krijgt u allebei de ouderenkorting van € 1.032.
  • Is het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner per persoon hoger dan € 35.450? Dan krijgt u allebei de ouderenkorting van € 150.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt de korting automatisch als u aangifte doet.

Alleenstaandeouderenkorting

De alleenstaandeouderenkorting is € 429. U krijgt deze als u:

  • in 2014 een AOW-uitkering krijgt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of daar recht op hebt
  • in 2014 geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, omdat u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd

Zie ook