Belastingdienst

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt in 2014 een kind dat is geboren na 31 december 2001. Dit kind staat in 2014 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 4.814 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen).
  • U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van uw arbeidsinkomen.

Periode dat uw kind op uw adres staat ingeschreven

U voldoet alleen aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 6 maanden op uw adres staat ingeschreven. U voldoet hier bijvoorbeeld aan als uw kind van 1 januari tot en met 30 juni op uw adres staat ingeschreven.

Co-ouder

Bent u co-ouder? En staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot elk van beide huishoudens hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon.

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Heffingskorting bij overlijden

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen als u ten minste 6 maanden aan alle voorwaarden voor deze heffingskorting hebt voldaan. Voldoet u aan alle andere voorwaarden, maar niet aan de termijn van 6 maanden omdat uw kind is overleden? Dan krijgt u toch deze korting.

Zie ook

Heb ik recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?