Belastingdienst

Wie moet aangifte doen?

Is er een executeur aangewezen in het testament? Dan moet deze executeur aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen.

Is er geen executeur? Dan moeten de erfgenamen aangifte doen. Erfgenamen zijn personen of instellingen die als gevolg van het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene. Hiermee bedoelen we ook personen of instellingen die een legaat krijgen.

Een erfgenaam kan alleen voor zichzelf aangifte doen. Of sommige erfgenamen kunnen samen aangifte doen en andere erfgenamen alleen voor zichzelf. De erfgenamen kunnen ook iemand aanwijzen om aangifte te doen voor alle erfgenamen. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn.

Let op!

Heeft de overledene geen testament gemaakt? En had hij een echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen? Dan gaat de hele erfenis naar de partner van de overledene. De kinderen krijgen een vordering op de partner. Deze vordering is dan de erfenis van de kinderen. Zij moeten wel aangifte doen voor de erfbelasting.