Belastingdienst

Voorlopige aanslag aanvragen

Wilt u een voorlopige aanslag aanvragen? Dat kan met het formulier Aanvraag voorlopige aanslag of uitstel erfbelasting. U kunt ook een brief sturen naar het belastingkantoor dat de aangifte behandelt

Geef in uw aanvraag aan:

  • wie vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
  • het bedrag waarover zij vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
  • wat hun relatie met de overledene is

Verschil voorlopige en definitieve aanslag

Als de definitieve aanslag hoger is dan de voorlopige aanslag, moet u het verschil bijbetalen. U betaalt misschien ook belastingrente.  

Is de definitieve aanslag lager dan de voorlopige aanslag? Dan krijgt u geld terug. U betaalt dan mogelijk ook minder belastingrente.

Wanneer ontvangt u de definitieve aanslag?

Wij proberen uw aangifte erfbelasting zo snel mogelijk af te handelen en normaal gesproken ontvangt u binnen 3 maanden een definitieve aanslag. In sommige gevallen hebben wij echter meer tijd nodig en ontvangt u uw aanslag later.