Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Erfenis krijgen

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen, bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Uw erfenis en belasting

U betaalt pas erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In bepaalde situaties betaalt u helemaal geen erfbelasting

Als u erfbelasting moet betalen, dan kunt u zelf berekenen hoe hoog het bedrag is. Daarbij spelen uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis een rol.

Bent u erfgenaam van een overledene? Als wij verwachten dat u erfbelasting moet betalen, sturen wij een aangiftebrief erfbelasting naar het contactadres dat bij ons bekend is. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij ons binnen moet zijn.

Zie ook