Erfenis krijgen

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen. Bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp.

Uw erfenis en belasting

U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In bepaalde situaties betaalt u geen erfbelasting

U kunt zelf berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen. Daarbij spelen uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis een rol.

Bent u erfgenaam van de overledene? Als wij verwachten dat u erfbelasting moet betalen, sturen wij een aangiftebrief erfbelasting de naar erfgenamen die bij ons bekend zijn. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij ons binnen moet zijn.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.