Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger en verleent u mantelzorg aan uw zieke ouder? Of verleent u als ouder mantelzorg aan uw zieke kind? Dan bent u partners voor de erfbelasting, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U en de persoon die u verzorgt wonen samen.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn allebei niet getrouwd met een ander.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn allebei geen geregistreerd partner van een ander.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn geen fiscale partner van een ander.
  • U voldoet aan de voorwaarden voor mantelzorgers.

Let op!

U kunt maar 1 partner voor de erfbelasting hebben.

Voorwaarden voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden, een bepaalde periode voldoen aan de voorwaarden.

Let op!

Hebt u een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting? Dan bent u partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minimaal 6 maanden aan de voorwaarden voldoet. Hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minimaal 5 jaar aan deze voorwaarden voldoet.

Mantelzorgers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen, voor zorg die hij heeft verleend in het kalenderjaar vóór het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
  • U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. U kunt dus maar 1 partner hebben voor de partnervrijstelling.

Voorbeeld 1

U bent een mantelzorger en u verleent mantelzorg aan uw zieke vader. U woont samen met uw beide ouders. Uw ouders zijn dan elkaars partner voor de erfbelasting, en dus niet u en uw vader.

Voorbeeld 2

U bent een mantelzorger en u verleent mantelzorg aan uw zieke moeder. U en uw partner wonen samen met uw moeder. In dit geval zijn u en uw moeder geen partner voor de erfbelasting.

Let op!

U kunt maar 1 partner hebben voor de partnervrijstelling van de erfbelasting.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Woonde u eerder samen, maar staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat de persoon die u verzorgt, is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Als u voldoet aan alle overige voorwaarden voor mantelzorgers, kunt u toch partners voor de erfbelasting blijven.

Zie ook