Belastingdienst

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger en verleent u mantelzorg aan uw zieke ouder? Of verleent u als ouder mantelzorg aan uw zieke kind? Dan bent u partners voor de erfbelasting, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U en de persoon die u verzorgt wonen samen.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn allebei niet getrouwd met een ander.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn allebei geen geregistreerd partner van een ander.
  • U en de persoon die u verzorgt zijn geen fiscale partner van een ander.
  • U voldoet aan de voorwaarden voor mantelzorgers.

Let op!

U kunt maar 1 partner voor de erfbelasting hebben.

Voorwaarden voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden, een bepaalde periode voldoen aan de voorwaarden.

Let op!

Hebt u een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting? Dan bent u partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minimaal 6 maanden aan de voorwaarden voldoet. Hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minimaal 5 jaar aan deze voorwaarden voldoet.

Mantelzorgers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen, voor zorg die hij heeft verleend in het kalenderjaar vóór het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
  • U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen. U kunt dus maar 1 partner hebben voor de partnervrijstelling.

Let op!

Was het overlijden in 2010 of 2011? Dan hoeft de mantelzorger geen mantelzorgcompliment te hebben. Er geldt een overgangsregeling waarin staat dat het voldoende is als de overledene op de overlijdensdatum een CIZ-indicatie voor thuiszorg had. Is dit van toepassing op uw situatie? En blijkt achteraf dat u toch partner voor de erfbelasting was? Dan kunt u bij uw belastingkantoor alsnog een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling.

Voorbeeld 1

U bent een mantelzorger en u verleent mantelzorg aan uw zieke vader. U woont samen met uw beide ouders. Uw ouders zijn dan elkaars partner voor de erfbelasting, en dus niet u en uw vader.

Voorbeeld 2

U bent een mantelzorger en u verleent mantelzorg aan uw zieke moeder. U en uw partner wonen samen met uw moeder. In dit geval zijn u en uw moeder geen partner voor de erfbelasting.

Let op!

U kunt maar 1 partner hebben voor de partnervrijstelling van de erfbelasting.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Woonde u eerder samen, maar staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat de persoon die u verzorgt, is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Als u voldoet aan alle overige voorwaarden voor mantelzorgers, kunt u toch partners voor de erfbelasting blijven.

Zie ook