Belastingdienst

Overzicht ziektekosten

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle ziektekosten. Hierbij is aangegeven of de kosten aftrekbaar zijn of niet.

Soort kosten

In 2011 t/m 2013 deels of volledig aftrekbaar

Genees- en heelkundige hulp
Hieronder vallen:

 

- verpleging thuis, in een ziekenhuis of
een andere instelling  

Deels aftrekbaar

- kosten van huisarts, tandarts,
fysiotherapie of specialist

Aftrekbaar

- kosten van acupunctuur, revalidatie,
logopedie, homeopathie of chiropraxie
door een arts of op voorschrift en onder
begeleiding van een arts

Aftrekbaar

- kosten van een behandeling door
een aangewezen paramedicus die een
goedgekeurde verklaring heeft afgegeven

Vanaf 2012 aftrekbaar

Voorgeschreven medicijnen

Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

Aftrekbaar

Hulpmiddelen
Hieronder vallen:

 

- steunzolen, kunstgebitten en prothesen

Aftrekbaar

- aanpassingen op medisch voorschrift aan
uw (huur)woning, woonwagen, woonboot

Deels aftrekbaar tot en met 2013

- andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan
auto of fiets

Aftrekbaar

- rollators, krukken

Aftrekbaar tot en met 2012

Vervoer
Hieronder vallen:

 

- vervoerskosten naar
een arts of ziekenhuis

Aftrekbaar

- hogere vervoerskosten door
ziekte of handicap

Aftrekbaar

Dieetkosten 

Deels aftrekbaar

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit

Deels aftrekbaar

Extra kleding en beddengoed

Vastgestelde bedragen voor 2011:

€ 300 of
€ 750 als de extra kosten hoger zijn dan € 600

 

Vastgestelde bedragen voor 2012 en 2013:

€ 310 of
€ 775 als de extra kosten hoger zijn dan € 620

Reiskosten voor ziekenbezoek

Werkelijke kosten. Bij gebruik eigen auto € 0,19 per km

Let op!

De premies zorgverzekering basispakket en eventuele aanvullende verzekeringen voor uw kinderen zijn onder voorwaarden aftrekbaar als uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar.

Zie ook