Overzicht zorgkosten 2014-2016

In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten voor de jaren 2014 tot en met 2016. Hierbij is per jaar aangegeven of de kosten aftrekbaar, deels aftrekbaar of niet aftrekbaar zijn.

Hebt u kosten gemaakt die (deels) aftrekbaar zijn? Dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Soort kosten
2014
2015
2016

Premies voor de ziektekosten-
of zorgverzekering (zowel 
basispremie als aanvullende 
premies)

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Wettelijke eigen bijdrage CAK

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Wettelijk verplicht eigen risico

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Vrijwillig eigen risico

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

 

 

 

 

Genees- of heelkundige hulp
Hieronder vallen:

 

 

 

Verpleging in een ziekenhuis of een 
andere instelling

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Kosten van huisarts, tandarts, 
fysiotherapie of specialist

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Behandelingen op voorschrift en 
onder begeleiding van een arts zoals 
acupunctuur, revalidatie en 
homeopathie

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Kosten van een behandeling door 
een paramedicus zonder 
doorverwijzing van een arts

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

Kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg voor een 
persoon jonger dan 18 jaar

Aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor dyslexiezorg voor 
een persoon jonger dan 18 jaar

Aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor een combinatietest in
het kader van prenatale screening 
indien er geen sprake is 
van medische indicatie

Aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Kosten van een ivf-behandeling

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

 

 

 

 

Door een arts voorgeschreven
medicijnen (ook 
homeopathische middelen)

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

 

 

 

 

Hulpmiddelen
Hieronder vallen:

 

 

 

Steunzolen

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Rollator, looprek, krukken, loophulp 
met 3 of 4 poten, elleboogkruk, 
okselkruk of onderarmschaalkruk, 
gipssteun

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Scootmobiel en rolstoel

Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)

Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)

Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)

Gehoorapparaten

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aftrekbaar onder voorwaarden

Aanpassingen op medisch 
voorschrift aan uw (huur)woning, 
woonwagen, woonboot

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld 
aan een auto of fiets

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

 

 

 

 

Vervoer
Hieronder vallen:

 

 

 

Vervoerskosten naar een 
arts of ziekenhuis

Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar

Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar

Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar

Hogere vervoerskosten 
door ziekte of handicap

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

 

 

 

 

Dieetkosten

Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst

Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst

Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst

 

 

 

 

Extra gezinshulp vanwege 
ziekte of invaliditeit

Deels aftrekbaar

Deels aftrekbaar

Deels aftrekbaar

 

 

 

 

Extra kleding en beddengoed

Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

 

 

 

 

Reiskosten voor ziekenbezoek

(Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

 

(Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

 

(Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

 

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.