Tegemoetkoming aanvragen

Om de tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten te krijgen, moet u aangifte doen

De tegemoetkoming krijgt u apart uitbetaald naast een teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming. U hoeft deze niet apart aan te vragen.

Had u een fiscale partner?

Uw fiscale partner hoeft alleen aangifte te doen als u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten wilt verdelen. De tegemoetkoming wordt dan uitbetaald aan degene die de uitgaven voor specifieke zorgkosten in de aangifte heeft afgetrokken.

Als u de aftrek voor specifieke zorgkosten hebt verdeeld, dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan degene met het hoogste verzamelinkomen. Is het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner gelijk? Dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan de oudste partner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.