Belastingdienst

Schenken

Doet of krijgt u een schenking? Dan hebt u te maken met de schenkbelasting.

Schenking doen

Doet u een schenking? Dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Soms geldt een vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de ontvanger. Voor kinderen geldt een hogere vrijstelling dan voor andere personen.

Lees verder over...

Schenking krijgen

Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen of hoeft u geen schenkbelasting te betalen.

Lees verder over...

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken.

Lees verder over...

Waardebepaling bij erven en schenken

Hoeveel schenkbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de schenking. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels.