Periodieke giften vanaf 2014

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • bij de notaris
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

    Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Let op!

Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift. Maar hebt u in 2014 afgesproken dat u een periodieke gift doet aan een ANBI of een vereniging? En hebt u in 2014 aan die ANBI of vereniging al een schenking gedaan voordat de overeenkomst er was? Dan kan die gift ook meetellen als periodieke gift, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura, wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken.

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar ons op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel kerkelijke instellingen hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een groepsbeschikking. Als een kerk geen individueel RSIN heeft, kan gebruik gemaakt worden van het RSIN dat op de groepsbeschikking staat.

Let op!

In de aangifte over 2014 wordt gevraagd naar het RSIN nummer of fiscaal nummer. U kunt dit nummer vinden in het programma ANBI opzoeken. Het staat in de kolom RSIN.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.