Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent. Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
  U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
  U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Kosten die u maakt voor een instelling

Maakt u kosten voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u als vrijwilliger een bedrag aftrekken als een gewone gift.

Gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift  aftrekbaar in  het jaar dat u deze schuld betaalt.

Komt u in aanmerking voor de aftrek van giften?

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.