Schenkbelasting: aangifte doen en betalen

Hebt een schenking gekregen of gedaan? En moet u aangifte doen?

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Hoe doe ik aangifte?

U doet aangifte met het formulier Aangifte schenkbelasting.

Wanneer moet mijn aangifte binnen zijn?

Uw aangifte moet bij ons binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg of deed.

Krijgt of doet u in 2016 een schenking? Dan moet uw aangifte voor 1 maart 2017 binnen zijn.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Als u uitstel wilt, vraag dan vóór de inleverdatum uitstel aan.

Dat doet u door een brief te sturen naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Wat moet er in de brief staan?
Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • jaar van de schenking
  • een omschrijving van de schenking
  • uw burgerservicenummer
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw postcode en woonplaats
  • datum
  • uw handtekening

Hoeveel schenkbelasting moet ik betalen?

Hoeveel schenkbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de schenking. Is de waarde van de schenking die u krijgt, hoger dan de vrijstelling die voor u geldt? En zijn de uitzonderingen niet van toepassing? Dan moet u schenkbelasting betalen.

Om te berekenen hoeveel schenkbelasting u betaalt, kunt u de rekenhulp Schenkbelasting gebruiken.

U kunt ook zelf de schenkbelasting berekenen.

Wilt u weten hoe u de waarde van de schenking bepaalt? Ga dan naar de pagina Hoe bepaalt u de waarde van de schenking?

Wanneer moet ik de aanslag betalen?

U moet de aanslag schenkbelasting betalen binnen 6 weken nadat u de aanslag van ons hebt gekregen. De uiterste betaaldatum staat ook op de aanslag die u krijgt.

Kunt u de aanslag nu niet betalen? Of kunt u de aanslag niet in 1 keer betalen? Er zijn mogelijkheden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling.

Meer weten over uitstel van betaling en de betalingsregeling? Ga dan naar de pagina Uitstel van betaling bij betalingsproblemen.

 

Wat is het rekeningnummer waarop ik de schenkbelasting betaal?

Nadat u de aangifte hebt ingestuurd krijgt u van ons een aanslag. U kunt de schenkbelasting die u moet betalen overmaken op rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90. Vermeld daarbij het betaalkenmerk dat op de aanslag staat.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de aanslag?

Als u het niet eens bent met de aanslag schenkbelasting, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Hoe en waar u dat moet doen, staat op de aanslag die u van ons hebt gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.