Schenken op papier

U leest op deze pagina meer over de volgende onderwerpen:

Wat is een schenking op papier?

Een schenking op papier is alleen op papier vastgelegd. De schenker maakt dus geen geld over en het geld blijft ook van de schenker. De schenker heeft daardoor een schuld aan de ontvanger. De ontvanger kan het geld pas opeisen als de schenker overlijdt. We noemen een schenking op papier ook wel een schuldigerkenning uit vrijgevigheid.

Een schenking op papier kan in een notariële of onderhandse akte worden vastgelegd.

Een schenking op papier moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Anders is de schenking niet aftrekbaar als schuld in de aangifte inkomstenbelasting en in de aangifte erfbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een schenking op papier voldoen?

Als u een schenking op papier doet, moet u aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • U hebt de schenking bij een notaris laten vastleggen in een notariële akte
    Legt u de schenking niet vast in een notariële akte, maar in een onderhandse akte? Dan is er na het overlijden van de schenker geen sprake meer van een schuld. Daardoor kan de ontvanger het bedrag niet opeisen. Het bedrag wordt dan opgeteld bij de erfenis.
  • U betaalt over het geschonken bedrag minimaal 6% rente
    Deze voorwaarde geldt sinds 1 januari 2010. Hebt u vóór 1 januari 2010 een schenking op papier gedaan en hebt u toen een lager rentepercentage afgesproken? Als die rente 'marktconform' was, voldoet u toch aan deze voorwaarde. Met marktconform bedoelen we dat een bank in die tijd hetzelfde rentepercentage had kunnen berekenen.
  • U betaalt ieder jaar daadwerkelijk de rente

Voldoet u aan al deze voorwaarden? Dan mag u de schenking op papier aftrekken als schuld in uw aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor u als schenker?

U hebt op papier een bedrag geschonken. Daardoor hebt u een schuld aan de ontvanger. Deze schuld mag u aftrekken van uw bezittingen in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag de schuld alleen aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet. Door het aftrekken van de schuld worden uw bezittingen (uw vermogen) in box 3 verlaagd. U betaalt dan minder of geen belasting over uw vermogen.

Daarnaast verlaagt een schenking op papier uw erfenis.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor u als ontvanger?

Omdat u een schenking op papier hebt ontvangen, hebt u een vordering op de schenker. Deze vordering moet u optellen bij uw bezittingen in box 3. Is uw totale vermogen (bezittingen minus schulden) in box 3 hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan hebt u een voordeel uit sparen en beleggen. Hierover moet u inkomstenbelasting betalen.

Omdat een schenking op papier ook een schenking is, kunt u te maken hebben met de schenkbelasting en moet u misschien aangifte schenkbelasting doen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.