Schenkingen en de gevolgen voor uw erfenis

Schenkingen die u tijdens uw leven doet, kunnen gevolgen hebben voor de erfenis die u nalaat.

Wanneer heeft een schenking gevolgen voor uw erfenis?

Een schenking die u doet, heeft alleen gevolgen voor uw erfenis als u overlijdt binnen 180 dagen nadat u de schenking hebt gedaan. Overlijdt u niet in die periode? Dan heeft de schenking geen gevolgen voor uw erfenis.

Overlijdt u wel in die periode, dan tellen wij de schenking alsnog op bij uw erfenis.

De personen die uw erfenis krijgen, betalen erfbelasting over het totale bedrag van de erfenis. Dus ook over de schenking die u eerder hebt gedaan. Tenzij er sprake is van een uitzondering. De uitzonderingen staan bij Welke schenkingen tellen wij niet bij uw erfenis op?

De persoon die zowel een schenking als een erfenis van u krijgt, moet aangifte doen voor de schenkbelasting en de erfbelasting.

Heeft de ontvanger al schenkbelasting betaald?

Als er schenkbelasting is betaald over de schenking waarover ook erfbelasting moet worden betaald, houden wij daar rekening mee.

Een evenredig deel van de betaalde schenkbelasting wordt dan in mindering gebracht op het te betalen bedrag voor de erfbelasting.

Hoeft de ontvanger geen erfbelasting te betalen?

Is de erfenis - inclusief de schenking - lager dan de erfbelastingvrijstelling? Dan gelden de regels van de schenkbelasting. Dat betekent dat u misschien schenkbelasting moet betalen over het bedrag van de schenking.

Welke schenkingen tellen wij niet bij uw erfenis op?

Schenkingen die u binnen 180 dagen voor uw overlijden doet, tellen wij niet bij uw erfenis op als:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.