Belastingdienst

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2014 is dit € 5.229. Dit bedrag geldt per kind.

Let op!

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor u en uw partner samen. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld. Dat betekent dat u samen per kind maximaal € 5.229 belastingvrij mag schenken.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 2014 maximaal € 25.096 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Let op!

Als u een schenking doet waarbij uw kind gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet uw kind aangifte doen. Uw kind kan in de aangifte aangeven welke vrijstelling van toepassing is.

Vrijstelling voor financiering van een studie of woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 52.281 in 2014. Dit kan als uw kind het geld gebruikt:

Let op!

Hebt u de schenking gedaan vóór 1 januari 2013? Dan geldt dat uw kind tussen de 18 en 35 jaar moest zijn om in aanmerking te komen voor de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000.