Belastingdienst

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2015 is dit € 5.277. Dit bedrag geldt per kind.

Let op!

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor u en uw partner samen. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld. Dat betekent dat u samen per kind maximaal € 5.277 belastingvrij mag schenken.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 2015 maximaal € 25.322 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. 

Deze vrijstelling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn, maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Let op!

Als u een schenking doet waarbij uw kind gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet uw kind aangifte doen. Uw kind kan in de aangifte aangeven welke vrijstelling van toepassing is.

Vrijstelling voor financiering van een studie of woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 52.752 in 2015. Dit kan als uw kind het geld gebruikt: