Overzicht met alle schenkbelastingvrijstellingen 2016

De ontvanger betaalt alleen schenkbelasting als de schenking hoger is dan een bepaalde vrijstelling.

Wat is uw 
relatie met 
de schenker?
Dan is uw
vrijstelling in 2016
Hoe heet deze vrijstelling?

U bent een (pleeg)kind

€ 5.304

Algemene vrijstelling voor ouders aan kinderen

U bent een (pleeg)kind 
tussen de 18 en 40 jaar

Bent u 40 jaar of ouder, 
maar is uw partner jonger dan 40 jaar? 
Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.

€ 25.449

Eenmalig verhoogde vrijstelling

óf € 53.016

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor de financiering van een eigen woning of dure studie

U hebt geen bepaalde relatie met de schenker

€ 2.122

Algemene vrijstelling

U bent - of uw partner is - een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar 
én u hebt voor 1 januari 2010
gebruikgemaakt
van de eenmalige verhoogde vrijstelling

€ 27.570

Eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een eenmalige vrijstelling

Kiest u voor de eenmalige vrijstelling van € 25.449? Dan kunt u bijvoorbeeld een jaar later niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.449 óf voor € 53.016.

Hierop is 1 uitzondering.

Hebt u vóór 1 januari 2010 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling?

En bent u of is uw partner nog geen 40 jaar? Dan kunt u wél gebruikmaken van de eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning. U mag dan dus nog 1 keer van uw ouders € 27.570 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Als uw kind gebruikmaakt van de aanvullende vrijstelling blijft het recht op de normale vrijstelling van € 5.304 bestaan.

Let op!

Hebt u in 2013 of 2014 al gebruik gemaakt van de tijdelijk verhoogde vrijstelling van € 100.000? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de verhoogde vrijstellingen.

 

Wilt u gebruikmaken van een vrijstelling?

Doe dan aangifte schenkbelasting 2016. In de aangifte kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van een vrijstelling.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.