Wat kunt u in 2016 doen voor toekomstige vrijstellingen?

De vrijstelling die geldt vanaf 1 januari 2017 kent een overgangsregeling als u eerder gebruik hebt gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. In de volgende situaties kan het fiscaal gunstig zijn om vóór 1 januari 2017 nogmaals een schenking aan uw kind te doen voor zijn eigen woning. Voor alle situaties geldt dat het kind op het moment van de schenking jonger moet  zijn dan 40 jaar.

Situatie 1

Kinderen die vóór 1 januari 2010 de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling hebben gebruikt én daarna geen gebruik maakten van de aanvullende vrijstelling voor de eigen woning of de tijdelijk verhoogde vrijstelling in 2013 of 2014.

Wat kunt u in 2016 doen? 
Als u in 2016 nog gebruikmaakt van de aanvullende vrijstelling van maximaal € 27.570, kunt u vervolgens kiezen om voor 2017 óf voor 2018 gebruik te maken van een vrijstelling voor de eigen woning van maximaal (€ 100.000 – € 53.176 = ) € 46.824 (dit bedrag geldt in 2017, het bedrag voor 2018 is nog niet bekend).

Om in 2016 de aanvullende vrijstelling toe te passen, moet de schenking hoger zijn dan de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.304 (2016). Als u in 2016 een bedrag van minder dan € 5.304 als kind geschonken krijgt, dan is de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouder aan kind van toepassing en heeft u niet de aanvullende vrijstelling toegepast.

Hebt u vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? En bent u of is uw partner nog geen 40 jaar? Dan kunt u wél gebruikmaken van de eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning. U mag dan dus nog 1 keer van uw ouders € 27.570 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning. Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Als uw kind gebruikmaakt van de aanvullende vrijstelling blijft het recht op de normale vrijstelling van € 5.304 bestaan.

Let op!

Als u in 2016 geen beroep doet op de aanvullende vrijstelling van € 27.570, dan is voor u de vrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 maximaal € 27.650 (dit bedrag geldt in 2017, het bedrag voor 2018 is nog niet bekend). 

Situatie 2

Kinderen die niet eerder een beroep deden op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en ook geen gebruik hebben gemaakt van de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 100.000 in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.

Wat kunt u in 2016 doen? 
Als u in 2016 nog gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 25.449 of maximaal € 53.016, dan kunt u kiezen om voor 2017 of 2018 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal (€ 100.000 – € 53.176 = ) € 46.824 (dit bedrag geldt in 2017, het bedrag voor 2018 is nog niet bekend).

Hebt u in 2015 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322 of € 52.752? Ook dan kunt u kiezen om voor 2017 of 2018 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal € 46.824 (dit bedrag geldt in 2017, het bedrag voor 2018 is nog niet bekend). 

Hebt u tot en met 2016 geen gebruik gemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen? Dan kunt u vanaf 2017 tot maximaal € 100.000 vrijstelling voor de eigen woning krijgen.

Let op!

Meer over deze vrijstelling en de overgangsregeling leest u begin 2017 op onze site.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.