Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Toeslag aanvragen

Denkt u dat u recht hebt op een toeslag? Dan kunt u die aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Hiervoor hebt u altijd een burgerservicenummer nodig. Dit staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

Kies het jaar waarover u een toeslag wilt aanvragen. U leest dan hoe u een toeslag aanvraagt en tot wanneer u dat kunt doen:

Kindgebonden budget aanvragen meestal niet nodig

U krijgt vanzelf bericht als u volgens onze gegevens recht hebt op kindgebonden budget. Hebt u geen bericht van ons gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag dit dan zelf aan.

Lees meer hierover bij Kindgebonden budget.

1 keer aanvragen

Als u al toeslag hebt, dan krijgt u die elk jaar vanzelf. Aan het einde van elk jaar krijgt u dan ook automatisch een voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Wij gaan daarbij uit van de gegevens die wij op dat moment van u hebben. Weet u nu al dat er in het nieuwe jaar iets voor u verandert? Geef dan alvast een wijziging door met Mijn toeslagen of aan de BelastingTelefoon.

Hebt u aan het eind van het jaar geen voorschotbeschikking gekregen? Dan hebt u volgens onze gegevens geen recht meer op de toeslag. U krijgt hierover altijd bericht van ons. Denkt u zelf dat u nog wel recht hebt op de toeslag? Dan kunt u deze opnieuw aanvragen.