Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Ik wil een toeslag aanvragen voor 2013

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget voor 2013 aanvragen tot 1 september 2014.

Let op!

Vraagt u in 2014 nog kinderopvangtoeslag aan voor 2013? En wilt u ook kinderopvangtoeslag voor 2014? Wacht dan niet te lang met aanvragen: voor 2014 zijn de regels veranderd. Lees meer hierover bij Ik wil een toeslag aanvragen voor 2014.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting?

Wilt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget voor 2013 aanvragen na 1 september 2014? Dat kan alleen als u of uw toeslagpartner uitstel krijgt voor de aangifte inkomstenbelasting 2013. Huurtoeslag kunt u ook nog aanvragen als uw medebewoner uitstel krijgt. U kunt nog een toeslag voor 2013 aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Voorbeeld

U krijgt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 tot 1 november 2014. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel voor uw aanvraag zorgtoeslag tot 1 november 2014. Op 1 mei 2014 doet u aangifte inkomstenbelasting 2013. U kunt nog steeds tot 1 november 2014 zorgtoeslag aanvragen.

Hoe kan ik een toeslag aanvragen?

U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer nodig. Het burgerservicenummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als u na 24 uur opnieuw inlogt op Mijn toeslagen, ziet u het bedrag van uw toeslag bij 'Actuele berekening'. Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u een beschikking. Deze ziet u bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna ontvangt u de uitbetaling. U ontvangt de beschikking ook digitaal in uw Berichtenbox en per post.

Vraagt u na 1 april 2014 toeslag aan voor 2013? Dan krijgt u een definitieve berekening. Hierin staat of u toeslag krijgt en hoeveel. Daarna storten we het bedrag in 1 keer op uw rekening. In deze situatie ontvangt u geen voorschot.

Toeslag voor 2014

Als u toeslag krijgt voor 2013, dan hoeft u die voor 2014 niet apart aan te vragen. Als u recht op toeslag hebt, dan krijgt u een voorschotbeschikking voor 2014.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig om een toeslag aan te vragen? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor. Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken. U kunt ook terecht bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort of identiteitskaart.