Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Ik krijg een onderhuurder

Deze wijziging is van belang voor uw huurtoeslag.

Krijgt u huurtoeslag en verhuurt u een deel van uw huis? En hebt u hiervoor een schriftelijke huurovereenkomst gesloten? Geef dan aan ons door dat u een onderhuurder hebt. Zo voorkomt u dat wij deze persoon meetellen voor de huurtoeslag.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Een onderhuurder en zijn inkomen tellen niet mee voor uw huurtoeslag. Andere medebewoners en hun inkomen tellen wel mee.

Zie ook