Convenanten

Belastingdienst/Toeslagen maakt afspraken over samenwerking en het onderling uitwisselen van informatie met andere organisaties, zoals:

  • ministeries en overheden
  • dienstverleners die burgers helpen bij en met hun toeslagen

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

U kunt de volgende convenant downloaden:

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.