Ik ben jonger dan 18 jaar

U kunt alleen huurtoeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, maar is uw partner of medebewoner wel ouder dan 18 jaar? Laat uw partner of medebewoner dan de huurtoeslag aanvragen.

Uitzonderingen

Zijn u, uw partner of uw medebewoners geen van allen 18 jaar of ouder? Dan kunt u in de volgende situaties toch huurtoeslag krijgen:

  • U bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner (geweest).
  • Uw beide ouders zijn overleden.
  • U hebt een kind.

Verder geldt:

  • Uw rekenhuur is minimaal € 223,42 en maximaal € 414,02 per maand. Als u een kind hebt, mag uw huur hoger zijn, maar maximaal € 710,68.
  • Het gezamenlijke inkomen is maximaal € 30.150 per jaar.
  • U, uw partner en medebewoners hebben ieder maximaal € 25.000 aan vermogen.

U moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt geen huurtoeslag krijgen als uw inkomen te hoog is. 

Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan hoeft u zijn vermogen niet mee te rekenen.

Een deel van uw inkomen en vermogen telt soms niet mee

Sommige van uw inkomsten tellen niet mee voor de huurtoeslag. Ook van uw vermogen hoeft u een bepaald deel niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder inkomen of bijzonder vermogen.

Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en iedereen is jonger dan 23

Bent u, of is iemand anders in uw huishouden gehandicapt? En is iedereen jonger dan 23 jaar? Dan is de maximale huur voor de huurtoeslag € 710,68.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.