Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning

Als  u in Nederland woont, kunt u huurtoeslag krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. U kunt ook huurtoeslag krijgen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Voor uw toeslagpartner en medebewoners geldt dit ook.

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op huurtoeslag zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig

Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan hebt u alleen recht op toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt op tijd verlenging van uw verblijfsvergunning aangevraagd.
  • U kreeg al huurtoeslag toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Ik woon in Nederland en heb de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Woont u in Nederland en hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Als u ingeschreven staat bij de gemeente waar u woont en u voldoet aan de andere voorwaarden, dan kunt u huurtoeslag krijgen.

Komt u uit een ander land? Dan hebt u wel een verblijfsvergunning nodig om huurtoeslag te kunnen krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.