Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Jaaropgaaf

U wilt de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' invullen met een jaaropgaaf van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds.

Let op!

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan moet u uw toetsingsinkomen berekenen met uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.

Ik verwacht een wijziging van het inkomen

In de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' geeft u aan over welk jaar u uw toetsingsinkomen wilt berekenen. Dat is misschien een ander jaar dan het jaar waarover uw jaaropgaaf gaat. Daarom staat er in de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' de vraag met hoeveel euro uw inkomen toe- of afneemt ten opzichte van uw jaaropgaaf.

Voorbeeld

U gebruikt de rekenhulp om uw toetsingsinkomen te berekenen over 2014. Uw laatste jaaropgaaf van uw werkgever gaat over 2013. In 2014 verwacht u een hoger salaris, omdat u een andere baan hebt gekregen. U vult het brutojaarbedrag dat u meer verwacht in bij de vraag 'Met hoeveel euro neemt uw inkomen toe of af?'

Lees meer hierover bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Ik heb meer werkgevers

Hebt u meer dan 1 werkgever? Maak dan voor elke werkgever een aparte berekening en tel alle bedragen bij elkaar op.