Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Loonstrook

U wilt de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' invullen met een recente loonstrook van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds.

Let op!

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u uw toetsingsinkomen beter berekenen met uw laatste (voorlopige) aanslag.

Maakt het uit welke loonstrook ik neem?

Neem een loonstrook van een maand waarin u geen vakantiegeld of ander extra inkomen kreeg. De rekenhulp berekent namelijk automatisch uw vakantiegeld. Meestal staat uw vakantiegeld op de loonstrook van mei.

Hebt u meer dan 1 werkgever? Pak dan een loonstrook van elke werkgever.

Welk bedrag heb ik nodig?

Op uw loonstrook staan veel bedragen. Het bedrag dat u nodig hebt, staat meestal genoemd als:

  • loon voor loonheffing
  • loonheffing loon
  • LH-loon
  • loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen
  • fiscaal loon

Staan geen van deze termen op uw loonstrook? Gebruik dan het brutobedrag.

Ik verwacht een wijziging in mijn loon, pensioen of uitkering

In de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' geeft u aan over welk jaar u uw toetsingsinkomen wilt berekenen. Dat is misschien een ander jaar dan het jaar van uw loonstrook. Daarom staat er in de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' de vraag met hoeveel euro uw inkomen toe- of afneemt ten opzichte van uw loonstrook.

Voorbeeld

U wilt met de rekenhulp uw toetsingsinkomen berekenen over 2014. Uw meest recente loonstrook is van augustus 2014. U hebt vanaf 1 oktober 2014 een nieuwe baan met een ander salaris. U weet uw nieuwe brutoloon per maand. Geef in de rekenhulp aan dat u 2 werkgevers hebt. Uw oude loon vult u in voor 9 maanden. Uw nieuwe loon vult u in voor 3 maanden.

Lees meer hierover bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?