Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Toeslagpartner

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. 

Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Gebruik dan het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner?

Hebt u een toeslagpartner? Dan telt zijn inkomen mee bij de berekening van uw toeslag.  

Wie is mijn toeslagpartner?

Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

  1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
  4. U bent partner voor een pensioenregeling.
  5. U hebt samen een koopwoning.
  6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. 
  7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
  8. U was in 2013 al elkaars toeslagpartner.

Let op!

U kunt maar 1 toeslagpartner hebben. De 1e situatie die geldt, is van toepassing. Dus woont u bijvoorbeeld met 2 mensen in 1 huis en hebt u met de 1 een kind en met de ander een koopwoning? Dan is degene met wie u een kind hebt, uw toeslagpartner. Een onderhuurder kan niet uw toeslagpartner zijn.

Ik woon samen met een familielid

Woont u samen met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus? Dan gelden deze voorwaarden ook. Als u samenwoont met uw kind of ouder, moet u allebei 27 jaar of ouder zijn. Anders bent u niet elkaars toeslagpartner.

Ik krijg later in het jaar een toeslagpartner

U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u trouwt of geregistreerd partner bent. Of vanaf het moment dat 1 van de 8 situaties hierboven geldt.

Let op!

Woont u al op hetzelfde adres en wordt u later in het jaar elkaars toeslagpartner? Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf de dag dat u op hetzelfde adres woont. Woonde u al vóór 1 januari op hetzelfde adres? Dan bent u toeslagpartner vanaf 1 januari.

Voorbeelden

U woont vanaf 1 februari 2014 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 juli trouwt u. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 februari 2014.

U woont op 15 november 2013 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2014 sluit u een samenlevingscontract bij de notaris. U bent dan elkaars toeslagpartner vanaf 1 januari 2014.

Uitzonderingen

In een aantal situaties gelden andere regels. Lees meer hierover bij: