Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Toeslagpartner

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. Uw toeslagpartner is degene met wie u samen een toeslag aanvraagt. 

Hebt u een toeslagpartner? Dan telt zijn inkomen mee bij de berekening van uw toeslag.  

Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Gebruik dan het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner?

Wie is uw toeslagpartner?

Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

 1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
 2. U hebt samen een kind.
 3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
 4. U bent partner voor een pensioenregeling.
 5. U hebt samen een koopwoning.
 6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. 
 7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
 8. U was in 2013 al elkaars toeslagpartner.

Let op!

U kunt maar 1 toeslagpartner hebben. De 1e situatie die geldt, is van toepassing. Dus woont u bijvoorbeeld met 2 mensen in 1 huis en hebt u met de 1 een kind en met de ander een koopwoning? Dan is degene met wie u een kind hebt, uw toeslagpartner. Een onderhuurder kan niet uw toeslagpartner zijn.

Ik woon samen met een familielid

Woont u samen met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus? Dan gelden deze voorwaarden ook. Als u samenwoont met uw kind of ouder, moet u allebei 27 jaar of ouder zijn. Anders bent u niet elkaars toeslagpartner.

Direct toeslagpartners

U wordt meteen toeslagpartners in de volgende situaties:

 • U gaat trouwen.
 • U gaat een geregistreerd partnerschap aan.
 • U sluit een samenlevingscontract bij de notaris.

Let op!

Woont u op 1 januari met iemand op hetzelfde adres en wordt u later in het jaar elkaars toeslagpartner? Dan bent u met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari.

Uitzonderingen

In een aantal situaties gelden andere regels. Lees meer hierover bij: